månadsarkiv: mars 2012

Ugglelyssnarvecka 17 – 25 mars

Ugglelyssnarkvällar har genomförts. Då lät sig höras:

31 ropande kattugglor       i Skinnskattebergs kommun

5       ”       slagugglor                         ”

18       ”       kattugglor          i Köpings kommun

7      ”        sparvugglor                     ”

1                slaguggla                         ”

Om sista ugglelyssnarkvällen berättas här av Roland Waara.

Lördagen den 31 mars möttes en grupp förväntansfulla personer vid Handlarn i Riddarhyttan för en lyssnarkväll i Bergslagsskogarna . Det var fågelskådare både från Köping och Skinnsberg plus undertecknad.

Vårt första mål var att få igång en sparvuggla någonstans väster om R-hyttan . Trots flera försök så misslyckades vi. Ingen liten ”talle” ville vara med och tugga .

Nästa uppgift var kattuggleparet vid Röda Jorden. Jag blåste några gånger, tystnad, men så plötsligt ett rop en bit bort, honan svarade med ett mycket svagt hoo. Då gick hannen riktigt igång, han kom flygande och ropade totalt ut oss, även honan började ropa . Vi fortsatte fika och prata, men det bekom uggleparet inget. De markerade väldigt klart ”här är det vi som ropar och inga tvåbeningar gör sig besvär, så stick”.

Det gjorde vi också och nästa mål var slaguggleparet i Baggå . Trots upprepade försök hördes inget.

Gänget drog då vidare norrut till ett av vindskydden vid Nedre Borgfors .Här vidtogs eldning, korvgrillning, och naturligtvis en och annan skröna, ”sanna berättelser bör påpekas”.

Efter diverse samtal åkte vi åter söderut, vi gjorde dock ytterligare ett stopp  vid slagugglan. Nu försökte vi även fusk -metoden (bandspelare) och när Leif E. körde honlätet kom hanen igång med sitt ”skällande”

Vi kunde konstatera att det varit en mycket lyckad utflykt och efter tack och adjö så drog var och en åt sitt håll. Jag hoppas att vi även nästa år kan genomföra något liknande, eventuellt med massor av ropande pärlugglor.

Skogshälsningar RoWa