månadsarkiv: oktober 2012

Isabellatörnskata!

Torsdagen den 11:e oktober upptäckte Peter Ekelund Västmanlands första isabellatörnskata i Norsa!

På plats var också Kjell Ekelund. Lillebror Hammarström och Gunilla Andersson hann också ner och fick se fågeln, som efter ungefär en timme flög ut över våtmarken, för att därefter inte mera ses.

På fredagsmorgonen var många tillresta skådare på plats för att leta efter den, men tyvärr hittades den inte igen.

Det var förstås tråkigt att inte fler fick se den, men för oss som såg den var glädjen stor.

Snyggt jobbat Peter!

Lillebror Hammarström

Foto: Kjell Ekelund

Foto: Lillebror Hammarström

Euro Bird Watch Day

Rovfågelspaning i Davids backe 6 oktober I strålande solsken samlades 14 deltagare för att spana efter sträckande rovfåglar i Himmeta denna förmiddag. Det började bra med en vacker blå kärrhökhane som svepte över slätten och ytterligare några exemplar av arten dök upp senare under dagen. Även sparvhökar och ormvråkar sågs. Stärkta av grillad korv kunde även varfågel, tranor, sädgäss och tofsvipor räknas in på artlistan.