månadsarkiv: december 2012

Projekt kungsfiskare

Styrelsen har beslutat att försöka starta upp ett projekt gällande kungsfiskare i våra tre kommuner och då i första hand Hedströmmen. Projektet ska arbeta med inventering av kungsfiskarbeståndet och iordningställande av boplatser. Mer information om detta på årsmötet den 19 mars.

 

Kattuggleinventering

Under första kvartalet 2013 planerar vi att genomföra en totalinventering av kattuggla i våra tre kommuner. Syftet med inventeringen ska vara att få en så klar bild som möjligt av hur många kattugglor det finns i vårt område.

Rapporteringen sker till artportalen “Svalan”. Tid och plats är väldigt noga att den lämnas korrekt. Finns inte lokalen med i Svalan så skriv in lokalens namn i rubriken “anmärkning”. Har du inte tillgång till dator, ring då in dina observationer till Mattias, tel. 070 6555998 eller Lennart, tel. 070 5434606. Alla observationer kommer att redovisas kontinuerligt på vår hemsida.

Föreningens logotype

Föreningens logotype finns nu som dekal (ett ex. kostnadsfritt till
varje fullbetalande medlem.) Vill du ha flera så kan du köpa dem av Lasse Jönsson,
pris 10 kr/st.

Kungsfiskaren är fotograferad av Jörgen Lindberg och HOF äger
rätten till bilden