månadsarkiv: juni 2013

Bildgalleri

Nu finns det en länk till ett bildgalleri i sidans huvudmeny. Alla medlemmar är välkomna att skicka in bilder till Gunilla Hammarström, gunillaa@gmail.com

Bilderna ska vara 1024 pixlar på längsta sidan.

Information från styrelsen

Sjön Spaden.

Ca 1 km öster om Bernshammar är den lilla sjön belägen som vi tror kan vara en fin
fågellokal, bara den blir lite mera tillgänglig. Som det är nu är det näst intill omöjligt att
komma så nära att sikt över vattnet är möjlig.
Något bör alltså göras om vi bara finner att sjön har ett fågelliv värt att spinna vidare på.
Alltså: Gör ett besök till Spaden och lägg in dina rapporter på Svalan.
Sedan får vi ta ställning till om något ska göras.

Styrelsen önskar alla en riktigt härlig sommar och massor med sköna X.

Knuthöjdsmossen och Björskogsnäs

Den 8 juni gjorde HOF en resa upp till Knuthöjdsmossen och Björskogsnäs
i nordvästra delen av vårt landskap. Knuthöjdsmossen är en del av ett stort
mossområde som innehåller en stor mängd större och mindre vattenspeglar.
Här häckar ett stort antal smålommar. Vi räknade till ett tiotal. Storspovar,
kricka, knipa och gräsand samtliga änder med ungkullar.
Gök ropade, rödstjärt och trädpiplärkor sjöng och hälsade oss välkomna.
22 fågelarter noterades under vårt besök.
Vi avslutade vår bergslagsresa genom att besöka Björskogsnäs, som är ett väl bevarat
äldre jordbruk med ett större antal mer eller mindre rara växter. Vi tittade på
guckuskor som här finns i stora mängder.
Härmsångare och trädgårdssångare sjöng och tornseglarna drog över våra huvuden,
vilket inte gjorde besöket sämre.
Lennart Andersson