månadsarkiv: juni 2014

Projekt pilgrimsfalk

I slutet av 1960-talet var pilgrimsfalken på utdöende. Den hade drabbats hårt av jakt, förföljelse och förgiftning. Falkens bytesdjur åt kvicksilverförgiftat utsäde och blev sjuka. Det fanns cirka 15 par kvar i Sverige.

1972 startade Naturskyddsföreningen

Projekt Pilgrimsfalk. Sedan i början av 2000-talet pågår via Nordens Ark ett avelsprogram, där ungarna sätts ut någon vecka innan de är flygfärdiga. 2009 beräknades att det fanns minst 230 häckande par i Sverige. Projektet har därmed visat sig framgångsrikt och kommer att avslutas inom några år.

I samverkan mellan Nordens Ark, Västmanlands Ornitologiska Förening och Hedströmsdalens Ornitologiska Förening har tre pilgrimsfalksungar, 2 hanar och en hona placerats ut på Norsasilon i Köping.

Ungarna kom från Nordens Ark den 26 juni 2014.Honan och hane nr 1 är kläckta den 22 maj och hane nr 2 den 23 maj. Alla tre är ringmärkta, på vänster ben med röd årsring och på höger ben med violett ringmärkningsring.

Falkarna är placerade i en stor matningslåda på den sydvästra delen av silon. Fram till den 1 juli är fåglarna instängda i lådan med ett galler. Därefter öppnas lådan och flygövningarna kan börja.

Fåglarna är störningskänsliga och ska inte ha kontakt med människor. Matning sker därför via ett rör inifrån silobyggnaden.  Matningen fortsätter regelbundet i 5-6 veckor efter att lådan öppnats. Dieten består av ekologiskt uppfödda kycklingar som levererats av Nordens Ark. Den sista tiden sker matningen i mindre omfattning, då falkarna bör kunna jaga själva. De stora kajflockarna runt Norsasilon lever farligt.

Med kikare kan man se matningslådan från Norsavägen och från Malmönvägen. Man kan också följa falkarnas liv i lådan via webben falken.koping.net.

IMG_2485  IMG_2494   IMG_2497  IMG_2503  IMG_2479  IMG_2491

Foto: Tina NOrdberg

Pilgrimsfalkar

Hej medlemmar!

HOF har fått i uppdrag att sätta ut och sköta en kull Pilgrimsfalkar på Norsa silon.

Ni som medlemmar kallas till ett informationsmöte den 17/6 kl. 18.30 i Kompetens-

center på Glasgatan 20B.

För er som inte kan komma på mötet men är intresserade att hjälpa till kan kontakta

Lennart Andersson, ordf.  070-5434606.

Hälsningar

HOF:s styrelse

Karlbergsskogen 19 maj

Måndagen den 19/5 hade Hedströmsdalens Ornitologiska Förening, i samarbete med Naturskyddsföreningen, sin årliga fågellyssning i Karlbergsskogen. Trots att regnet hängde i luften slöt 17 deltagare upp. Ledare var bröderna Peter och Staffan Ekelund.

Vädret hade en viss dämpande effekt på fågelkören, men ändå kunde 23 arter ses och höras under vandringen. De flitigaste stämmorna var den melodiska koltrastens och grönsångarens med sin imitation av ett mynt som lägger sig tillrätta på ett bord. Vi gladdes också åt de fina biotoper som bildas när parkförvaltningen låter dödaträd ligga kvar i skogen. Det skapar en känsla av riktig skog och ökar mångfalden av arter.

Tina Nordberg