månadsarkiv: september 2014

Projekt

HOF driver sedan många år olika projekt, t ex pärlugglor, fiskgjusar,

holkuppsättning för mesar, holkuppsättning för knipa/storskrake och inventering av

kungsfiskare i Hedströmmen. Det behövs fler som arbetar med detta. Är du

intresserad att vara med eller vill starta något nytt projekt, så hör av dig till Staffan tfn

073-6995035 eller Leif tfn 070-3505848.

Fågelbordstävlingen

Fågelbordstävlingen startar den 15 november 2014 och pågår till den 28 februari

2015. Alla fåglar inom en radie av 5 meter från din matning får räknas in. Rapporter

skickas till Gunilla Hammarström, gunillaa@gmail.com, som sätter ut obsarna på vår

hemsida. Har du inte tillgång till dator ringer du Gunilla på tfn 073-0972205. Nya

arter som dyker upp vid fågelbordet rapporteras veckovis. Tre priser lottas ut bland

deltagarna.

Pilgrimsfalkar

Vi har under sommaren haft fyra pilgrimsfalksungar på Norsasilon i Köping.

Matningen avslutades den 21 augusti. Det verkar som om alla har klarat sig bra och

de jagar nu på egen hand. Kajor är populära byten. Jagande falk har observerats vid

bl a Kungs Barkarö, där vitfågel var det tänkta bytet.

Städning av burplatsen på Norsasilon kommer att ske under september. Hackinglådan

kommer att finnas kvar till nästa säsong. Troligen kommer vi att få en ny kull till

sommaren 2015.

Häckningslådor kommer att sättas upp i våra tre kommuner. Material till dessa

sponsras av Hedins Trä AB, Köping.