Fågeltornskampen

Lördagen den 4:e maj 2019 deltog HOF på nytt i Fågeltornskampen. Denna morgon/förmiddag var vi totalt 21 skådare. De första två timmarna var det minusgrader, men så småningom steg temperaturen, men stannade vid ca 8 ° omkring lunchtid. Vinden var övervägande N/NV vilket möjligen bidrog till att vissa arter inte kunde höras från hagen. Några ganska väntade arter som vi inte fick grepp om var nötväcka, entita, göktyta, spillkråka och gröngöling. Dessutom var ingen av våra svanarter på plats. Ett år när allt stämmer skulle vi kanske kunna komma upp i 105 arter. Några arter som inte är så vanligt förekommande fick vi syn på denna dag, bl.a. småspov och dubbelbeckasin.

Detta år blev artantalet 97, vilket gav en tredjeplats i landet, efter Södra Lundentornet, Ottenby, Öland (106 arter)och Stockviken, Gotland (99 arter). Tre Finlandstorn kom upp i 101 arter. Nedan finns en sammanställning på de år som HOF deltagit med antal arter och placering.

År             Plac.       Antal                      Segrare                                 Antal

2011            8            81                         Stockviken, Gotland             103                                                     2012            1            94                         Norsa                                        94                                                     2013            6            88                         Stockviken, Gotland              100                                                    2014            4            97                         Ottenby, Öland                      103                                                    2015            6            98                         Ottenby, Öland                      106                                                    2016            3          102                         Påarp, Halmstad                   103                                                    2017            3          100                         Ottenby, Öland                      107                                                    2018            4            99                         Ottenby, Öland                      108                                                    2019            3            97                         Ottenby, Öland                      106

 

Lördagen den 7:e maj 2016 deltog HOF i den numera traditionella Fågeltornskampen. Totalt skådades/hördes 102 arter vilket är nytt rekord för fågeltornet i Norsa. Vi var 25 observatörer samlade och en hel del av dessa hade varit i gång sedan 05.00 när tävlingen började.

Kl. 13.00 blåstes skådning upphör. Då hade en skådare (Perka) sett en strandskata, men tyvärr var han ensam om obsen, så det stannade vid 102 arter. Vädret under dagen var soligt, skönt för den som ville njuta av värmen, men å andra sidan kanske några rastande arter uteblev.

Placeringen för Norsas del blev delad 3:e plats tillsammans med Södra lundentornet vid Ottenby.

Kenneth N