Fiskgjuseprojektet

Foto: Kjell Ekelund

 

HOF bedriver sedan 2008 ett projekt gällande fiskgjuse. Syftet är att förbättra bomöjligheterna för fiskgjusarna. Det gör vi genom att bygga boplattformar, restaurera gamla övergivna boplatser och genomföra inventering av häckande gjusar i Skinnskatteberg, Köping och Kungsörs kommuner.

Vi har fått bidrag från Västmanlands Ornitologiska Förening, Sparbanken Västra Mälardalen och Alvins fond för inköp av klätterutrustning. Hittills har vi byggt 6 plattformar och röjt runt 2 gamla boträd. Fiskgjusarna kräver fri inflygning till bona.

Inventeringen 2011 gav följande:

Skinnskatteberg:    7 häckningar   11 ungar

Köping:                  5 häckningar     6 ungar

Kungsör:                1 häckning        2 ungar

Summa:               13 häckningar    19 ungar

 

Inventeringen 2012 gav följande:

Skinnskatteberg:    9 häckningar   13 ungar

Köping:                  5 häckningar   10 ungar

Kungsör:                2 häckningar     4 ungar

Summa:                16 häckningar   27 ungar

Inventeringen 2013 gav följande:

Skinnskatteberg:    8 häckningar     14 ungar

Köping:                    3 häckningar       6 ungar

Kungsör:                  2 häckningar        3 ungar

Summa:                 13 häckningar      23 ungar

Inventeringen 2014 gav följande:

Skinnskatteberg:    8 häckningar      14 ungar

Köping:                    3 häckningar         4 ungar

Kungsör:                 3 häckningar          6 ungar

Inventeringen 2015 gav följande:

Skinnskatteberg:    8 häckningar      14 ungar

Köping:                    3 häckningar        6 ungar

Kungsör:                 3 häckningar         5 ungar