Fototävling

1.

2.

3.

4.

5.

 

November månads bästa bilder se nedan:

1:a plats

2:a plats delad

2:a plats delad

Information

Under 2018 genomför HOF en fågelfototävling på websidan www.alcedoattis.se där medlemmar i HOF är välkomna att delta. Du som inte är medlem men ändå vill delta i tävlingen löser detta genom att bli medlem i HOF (se info om detta på angiven websida). Varje månad utses månadens bild och efter årets slut utses årets bild och årsvinnaren av tävlingen och kan titulera sig årets fågelfotograf i HOF.

Hur går det till?

Översikt:

Du som vill delta skickar in en (endast en) bild senast den 25:e månaden före aktuell månad till pkenneth.nordberg@gmail.com som sedan publicerar bilden på www.alcedoattis.se senast den 5:e den månad det gäller. Därefter röstar medlemmar på bilderna genom att utse en 1:a, en 2:a och en 3:a för innevarande månad. Röstningen skickas till daniel.brehmer@mdh.se senast den sista dagen varje månad. Endast innevarande månads bilder kan röstas på och man får endast rösta en gång per person. En röst som 1:a ger 3p, 2:a ger 2p och 3:a 1p. Högst sammanlagd poäng innevarande månad vinner månadstävlingen och blir månadens fågelfotograf. Högst totalpoäng för hela året blir årets fågelfotograf. Ett specialpris delas ut till årets bild som utses genom en specialomröstning i december.

Tävlande:

 • Skicka in en bild för nästkommande månad senast den 25 månaden innan. Ex; bilder för juni skickas in senast 25 maj. Skicka bilden med information om vem som tagit bilden till pkenneth.nordberg@gmail.com
 • Bilder för januari ska alltså skickas in senast 25:e december 2017
 • Det är den som tagit bilden som är den tävlande
 • Bilden skall vara i jpg-format och inte överstiga 2MB

Publicering av bilder:

 • Senast den 5:e varje månad publiceras de tävlande bilderna på alcedoattis.se
 • Bilderna ges endast ett nummer (ingen titel av fotografen alltså). Man röstar alltså på bildnummer.

 

 

Röstande:

 • Rösta på bilderna genom att ange en etta, en tvåa och en trea för innevarande månad. Ex; ”bild 4 = etta, bild 7 tvåa och bild 5 trea”.
 • Exemplet ovan ger 3p till bild 4, 2p till bild 7 och 1p till bild 5
 • Röstningen skickas till daniel.brehmer@mdh.se senast den sista dagen för innevarande månad. Ex. är sista röstningsdag för maj-bilderna 31 maj.
 • I december röstas som vanligt på månadens bild, men även en ”årets bild” som röstas på bland alla publicerade bilder för hela året. Då anges bildnummer och månad den är publicerad. Ex. röstning december; ”bild 4 = etta, bild 7 tvåa och bild 5 trea, Årets bild är bild 3 i maj”

Vinnare och priser:

 • Resultatet av månadens fågelfotograf presenteras fortlöpande på alcedoattis.se
 • Resultatet av årets fågelfotograf och årets bild presenteras på årsmötet 2019, där även prisutdelning sker, och därefter på alcedoattis.se
 • Vinnande månadsbild är den bild som fått högst poängsumma efter röstningen. Den som tagit bilden blir månadens fågelfotograf och vinner en mesholk.
 • Den fotograf som fått högst totalsumma under året blir årets fågelfotograf och vinner boken ”Konsten att fotografera fåglar och andra djur” av Brutus Östling.
 • Den fotograf som tagit den bild som röstas fram som ”årets bild” vinner boken ”Bevingat” av Brutus Östling.

Regler

 • Bilden skall innehålla minst en fågel, men hur stor del av bildytan som upptas av fågel/fåglar är inte reglerat.
 • Bildmanipulering är svårt att dra gränser för så här lämnar vi fältet öppet för manipuleringar. Det är bilden med fågeln som är av intresse. Man får dock inte ”klippa in” element från andra bilder i den bild man presenterar.
 • Bildfilen som skickas in får inte överstiga 2MB och vara i filformatet jpg.
 • Endast en bild/fotograf/månad

Kontakt

Har du frågor om tävlingen eller vill tillägga något om den, tveka inte att kontakta Daniel Brehmer på

daniel.brehmer@mdh.se eller på 070 – 32 42 617