Matning Karlbergskogen

Att mata fåglar om hösten/vintern är något som många uppskattar, inte bara inom fågelskådarkretsar. HOF anordnar med tillstånd av Köpings kommun en matning i Karlbergsskogen på en plats som många passerar. Syftet med matningen och dess placering är att så många som möjligt, både HOF-medlemmar, andra skådare och förbipasserande personer, skall ha glädje av den. Ett sätt att investera i både fåglar (vintermat), HOF-medlemmar (en aktivitet som alla kan ha glädje av och finns tillgänglig halva året) och glädje för förbipasserande intresserade. Matningen kontrolleras av HOF-medlemmar två till tre gånger per vecka så det alltid finns mat.

Välkommen att stanna upp ett slag, betrakta fåglarna, kanske fotografera dem och om du vill även fylla på mat till dem. Här kan du följa vad som händer vid vår nya matning i Karlbergskogen. Hittills har följande arter varit på besök:

9/10        Talgoxe, trädkrypare, nötväcka

13/10      Bergfink, svartmes, ringduva

Matningslista

v 40    Daniel och Mikke (uppstart)

v 41    Daniel o Mikke

v 42    Kerstin o Åke

v 43    Yvonne

v 44    Kerstin o Åke

v 45    Yvonne

v 46    Timo

v 47    Timo

v 48    Tina o Kenneth

v 49    Brännström

v 50    Brännström

v 51    Daniel o Mikke

v 52    Daniel

v 1      Kerstin och Åke

v 2      Timo

v 3      Yvonne

v 4      Timo

v 5      Tina o Kenneth

v 6      Tina o Kenneth

v 7      

v 8      

v 9      

v 10

v 11    

v 12    

v 13    

v 14    Daniel och Mikke (Nedtagning av matningen)

Vem som helst kan anteckna sig på listan, du behöver inte ens vara medlem i HOF, det gäller
bara att ansvara för att det finns mat hela tiden.

Vem äter vad?

Hampfrö Grönfink, domherre, bofink, bergfink, gråsparv, pilfink, talgoxe, blåmes, entita, talltita

Solrosfrö Grönfink, domherre, stenknäck, talgoxe, nötväcka

Havre, brödbitar Gulsparv, gråsparv, turkduva, ringduva

Vildfågelfrö, burfågelfrö, linfrö Gråsparv, pilfink, bofink, bergfink, grönfink, gråsiska, grönsiska, järnsparv

Bokollon Bofink, bergfink, nötväcka

Ekollon Nötskrika, nötkråka, ringduva, nötväcka

Hasselnötter Nötskrika, nötkråka, nötväcka, större hackspett

Osaltade jordnötter De flesta mesar, nötväcka och siskor

Talg, ister, späck, kokosfett Blåmes, talgoxe, kungsfågel, större hackspett, nötskrika, skata, trädkrypare, svartmes, tofsmes

Äpple, päron, banan, rönnbär, oxelbär Olika trastar, sidensvans

Matningslista

Länk; https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/hjalp-faglarna-med-mat-i-vinter

Vill du ha mer information kan du kontakta Daniel Brehmer via mail: daniel.brehmer@mdh.se