Pärluggleprojektet

Inom HOF bedrivs ett pärluggleprojekt. Syftet med projektet är att ge pärlugglorna ökade möjligheter att häcka i våra skogar. Pärlugglan häckar i hål, ofta gamla hackspettsbon. Tillgången på sådana naturliga bohålor minskar i takt med det ökande och intensifierade skogsbruket. Träd tillåts i detta skogsbruk inte växa till rätt storlek för att sådana hål ska kunna byggas. Det skapar helt enkelt bostadsbrist för pärlugglorna.

Detta vill vi kompensera genom att skapa konstgjorde bohålor, sätta upp holkar helt enkelt. Inom projektet har vi cirka 200 holkar uppsatta i norra delen av Köpings kommun och i Skinnskattebergs kommun, fördelade på cirka 10 rundor. Omkring 20 personer är engagerade i projektet.

Varje höst städas holkarna och renoveras eller byts ut vid behov så de är redo inför vinterns parbildning. Varje vår kontrolleras holkarna. Med spänd förväntan hoppas man få se en hona titta ut ur en holk, redo för häckning. Vid upptäckt häckning ringmärks ungar och eventuellt honan.

Projektet är avslutat.

Foto: Gunilla Andersson