Program

Hedströmsdalens Ornitologiska Förening

Höstprogram 2020

OBS!!! Detta är även en kallelse

till årsmötet 2/9

1 augusti; Vadare i Norsa

Vi skådar vadare, och andra fåglar, från väderskyddet vid Norsa mellan 8.00 och 12.00. Välkommen hela eller delar av tiden.

Samlingsplats vid Norsa

Ansvarig

Kenneth 073 9348285 och Tina 070 3031610 Nordberg

2 september; HOFs Årsmöte

Med anledning av det inställda årsmötet 26/3 så planerar vi för att genomföra årsmötet denna dag. Årsmötet genomförs genom att endast avhandla stadgeenliga punkter för årsmötet. Inget fika bjuds och ingen bildvisning genomförs. Vi håller erforderligt avstånd under mötet.

Utomhusscenen, Köpings Folkets Park, kl. 18.30.

Ansvariga Styrelsen 

OBS! Ändrad programpunkt

19 september; Norsa

Vi skådar fågel vid Norsa

Samling vid väderskyddet Norsa 08.00 – 10.00 

Ansvarig

Daniel Brehmer, 070 3242617

3 oktober; EuroBirdwatch Davids backe 

Arboga Fågelklubb inbjudna att gemensamt deltaga.

Tid 08:00 

OBS! Ingen samåkning men gemensam åkning från Tunadalsparkeringen.    OBS! ingen korvgrillning.

Ansvariga 

Lars Jönsson, 070 6477153              

18 november; Medlemsmöte

INSTÄLLT!

31 December; Nyårsafton vid Norsa kl. 10.00 – 12.00

Vi skådar fågel årets sista dag och värmer oss med glögg.

Ansvariga

Styrelsen.

16 (?) Januari 2021; VOFs artrally

Datum inte fastslaget i skrivande stund. För aktuell information, se VOFs hemsida; 

http://birdlife.se/aktiviteter/aterkommande-evenemang/artrally/

OBS! Styrelsen har som utgångspunkt att vi kan genomföra planerade aktiviteter. Vid varje styrelsemöte, som genomförs månatligen, tas beslut om huruvida nästkommande utflykter kan genomföras utifrån läget med Covid-19. Om beslutet blir att ställa in utflykten så meddelas detta via föreningens hemsida (www.alcedoattis.se) och föreningens facebook.

Logga-studiefrämjand-går-att-kopiera-(1)