Program

31 December; Nyårsafton vid Norsa kl. 10.00 – 12.00

Vi skådar fågelårets sista dag och värmer oss med glögg.

Ansvariga

Styrelsen.

Vårprogram 2020

18 januari; VOFs artrally

För aktuell information, se VOFs hemsida;

http://birdlife.se/aktiviteter/aterkommande-evenemang/artrally/

23 februari; HOF-kampen

Stadsskådning i HOFs tätorter Skinnskatteberg, Kolsva, Köping och Kungsör. Kampen (Räkningen) pågår kl. 10.00 – 12.00. En ansvarig per ort anmäler sig och sitt ”lag” senast 20 februari. Senast 12.30 skickas resultatet av arträkningen till ansvarig för aktiviteten som sammanställer och distribuerar till rapportör för varje ort.

Samling Tunadalsparkeringen 9.45.

Ansvarig

Mikke Brännström, 072 2053936

29 februari; Örnräkning

Väderskyddet Norsa 10.00 – 12.00. Kom gärna 09.45.

Ansvarig

Staffan Ekelund, 070 1699727

7 mars; Tysslingen

Vi besöker Örebros fantastiska fågelsjö och hoppas på svanar i mängder … som det brukar vara vid denna tidpunkt på året.

Avresa från

Tunadalsparkeringen, Köping kl. 7.30.

Klockarbergsskolan, Skinnskatteberg kl. 7.00. Leif Edberg 070 3505848

Ansvariga

Per Jonsson 076 9421147 

14 mars; Ugglelyssning

Avresa från

Tunadalsparkeringen, Köping kl. 18.00.

Klockarbergsskolan, Skinnskatteberg kl.18.00.

Återsamling Stora Vålen 22.00.

Korvgrillning. Medtag egen korv.

Ansvariga

Daniel Brehmer, 070 3242617 (Köping)

Leif Johansson, 070 5131154 (Skinnskatteberg)

26 mars; HOFs Årsmöte

OBS! INSTÄLLT

19 april; Skådning i Skinnskatteberg

OBS! INSTÄLLT

9 maj; Fågeltornskampen

Plats: Väderskyddet Norsa.

Tävlingstid 05.00 – 13.00. Alla är välkomna hela eller delar av den tiden.

Ansvariga

Daniel Brehmer, 070 3242617

Staffan Ekelund, 070 1699727

16 maj; Rynningeviken

Vi vårskådar vid en härlig miljö vid en av Örebros fina fågellokaler. Mycket bra för t.ex. fågelfoto då man lätt kommer nära vissa arter, t.ex. mindre hackspett.

Avresa från

Tunadalsparkeringen 08.00. Beräknad hemkomst cirka 15.00. Medtag lunch.

Klockarbergsskolan, Skinnskatteberg kl. 7.30. Leif Edberg 070 3505848.

Ansvarig

Håkan Linderholm 070 8343772

13 juni; Kungsfiskarinventering

Vi inventerar kungsfiskare längs Hedströmmen, från Barkaröviken upp till Karmansbo, 8.00 – 12.00. Separat inbjudan och beskrivning på HOFs web-sida, www.alcedoattis.se kommer.

Samlingsplats lämnas vid anmälan

Ansvarig

Kenneth Nordberg, 073 9348285

13 juni; Nattfågellyssning

Nattliga sångare och skärror. Vi ger oss ut i försommarnatten och lyssnar.

Avresa från

Tunadalsparkeringen 21.00.

Beräknad aktivitet till cirka 02.00.

Ansvarig

Daniel Brehmer, 070 3242617

1 augusti; Vadare i Norsa

Vi skådar vadare, och andra fåglar, från väderskyddet vid Norsa mellan 8.00 och 12.00. Välkommen hela eller delar av tiden.

Samlingsplats vid Norsa

Ansvarig

Kenneth 073 9348285 och Tina 070 3031610 Nordberg

Logga-studiefrämjand-går-att-kopiera-(1)