Projekt backsvala

I början av 2019 gick Sveriges Ornitologiska Förening ut med en uppmaning till lokala föreningar om att se över tillgänglighet på lämpliga häckningsplatser för backsvala. Backsvalan har en vikande population i landet och det är angeläget att skapa eller restaurera häckningsplatser för arten.

HOF startade då ett projekt som först presenterades på ett medlemsmöte och våra medlemmar var mycket positiva till initiativet. Vi började med att rekognoscera lämpliga platser i vårt verksamhetsområde och hittade så småningom en bra plats. Efter kontakt med markägare och länsstyrelsen har vi nu under våren 2020 med hjälp av några av våra medlemmar restaurerat en gammal häckningslokal.

Sparbanken Västra Mälardalen har också bidragit med en större summa för att stötta föreningen. Arbetet är nu slutfört och förhoppningsvis ska backsvalorna hitta platsen när de anländer till våra trakter.