Projekt Yxmossen

I skogen kring Yxmossen, V Skedvi socken, Köpings kommun, efter vägen mellan Karmansbo och Näverkärret, har under 2012 startats upp ett projekt med att sätta upp olika småfågelholkar. Syftet är i första hand att förbättra bomöjligheterna för hålbyggande småfåglar. Skogsavverkningen är intensiv och det saknas helt lämpliga boträd i stora områden.

De första 20 holkarna sattes upp i januari 2012. Vid kontroll under hösten har det varit häckning i nio holkar och påbörjad häckning i en holk. Fem av talgoxe, tre av svart-vit flugsnappare, en av entita. Häckningsresultatet bedöms som bra efter bara en säsong och bekräftar bristen på naturliga bohål. Under hösten har i samma område satts upp ytterligare 20 holkar. Antalet häckningar kommer att följas upp årligen. I nära anslutning till detta påbörjades vintern 2011/2012 en vinterfågelmatning intill vägen vid mossens västra sida. Under hösten 2012 har också satts upp 20 olika småfågelholkar nära Lilla Vålen, Heds socken, Skinnskattebergs kommun.

Ytterligare 20 holkar kommer att sättas upp i detta område. Tanken är att kunna jämföra antalet häckningar och arter i de båda områdena. Påverkas antalet häckningar av att det i det första området finns tillgång till föda under vintern? Projektet bedrivs inom HOF och resultaten kommer årligen att redovisas på hemsidan. Ansvariga är Leif Edberg, Sören Björklind, Laila Andersson och Lennart Andersson.

Resultat av häckning, klicka på länken nedan.

Häckning Yxmossen-Slåttermossen

Samtliga foton: Kjell Ekelund

9. Yxmossen

15. Yxmossen 026 14. Yxmossen 12. Talgoxe Yxmossen 8. Yxmossen 6. Yxmossen

 

 

90. Tofsmes  Yxmossen 88. Tofsmes Yxmossen 84. Tofsmes Yxmossen 83. Tofsmes Yxmossen 79. Tofsmes Yxmossen 77. Tofsmes Yxmossen 76. Tofsmes Yxmossen 74. Tofsmes Yxmossen 72. Blåmes Yxmossen 67. Blåmes Yxmossen 65. Blåmes Yxmossen 64. Svartmes Yxmossen 62. Svartmes Yxmossen 60. Talltita Yxmossen 59. Talltita Yxmossen 56. Talgoxe Yxmossen 54. Talgoxe Yxmossen 52. Talgoxe Yxmossen 51. Talgoxe Yxmossen 50. Talgoxe Yxmossen 46. Nötväcka Yxmossen 42. Nötväcka Yxmossen 41. Nötväcka Yxmossen 39. Nötskrika Yxmossen 38. Nötskrika Yxmossen 35. Nötskrika Yxmossen 31. Nötskrika Yxmossen 28. Nötskrika Yxmossen 27. Gråspett Yxmossen 25. Gråspett Yxmossen 23. Större hackspett Yxmossen 22. Större hackspett Yxmossen 20. Större hackspett Yxmossen

 

Kontroll av holkar vid Yxmossen den 25 september 2012

 Holk  nr 1001                  H            Talgoxe

               1002                  H             Svart-vit flugsnappare

               1003                   ingen häckning

               1004                   H             Talgoxe

               1005                   ingen häckning     (holk för Talltita)

               1006                   ingen häckning     (holk för Talltita)

               1007                   H              Svart-vit flugsnappare

               1008                   H              Talgoxe

               1009                    påbörjat bobygge

               1010                    ingen häckning     (holk för Talltita)

               1011                    H              Svart-vit flugsnappare    1 rötägg

               1012                    H              Entita          1 rötägg

               1013                    ingen häckning       (holk för Talltita)

               1014                    ingen häckning

               1015                    ingen häckning

               1016                    ingen häckning

               1017                    H                Talgoxe      1 rötägg

               1018                    ingen häckning

               1019                    ingen häckning

               1020                    H                 Talgoxe

                                                                                  Häckningsresultat 2013

Yxmossen 2013 09 13

Holk nr 1001   H   sv  flug                   Holk nr 1021   —————————–  

              1002   H   sv flug                                   1022   H   båmes

              1003   ——————                             1023   H   talgoxe

              1004   H   sv flug                                   1024    H  nötväcka

              1005   ——————                             1025   påbörjad häckning mes

              1006   ——————                             1026   ——————————

              1007   ——————                             1027   ——————————

              1008   H   nötväcka                               1028   H   talgoxe

              1009   H   talgoxe                                  1029   ——————————

              1010   ——————-                            1030   ——————————

              1011   H   nötväcka                               1031   H   blåmes

              1012   H   talgoxe                                  1032   H   sv flug

              1013   H   talgoxe                                  1033   ——————————-

              1014   ——————–                          1034   ——————————-

              1015   ——————–                          1035   ——————————-

              1016   ——————–                          1036   påbörjad häckning mes

              1017   H   talgoxe                                  1037   ——————————-

              1018   ——————–                          1038   H   sv flug

              1019   ——————–                          1039   H   talgoxe

              1020   H   nötväcka                               1040   H   talgoxe

 Norra Vålen 2013 09 13

 Holk nr 1041   ———————          Holk nr 1061   ———————————

              1042   H   talgoxe                                  1062   ———————————

              1043   H   talgoxe                                  1063   ———————————-

              1044   H   talgoxe                                  1064   ———————————-

              1045   påbörjad häckning mes            1065   påbörjad häckning mes

              1046   ———————–                       1066   H   sv flug

              1047   H   blåmes                                   1067   ———————————-

              1048   ————————                      1068   H   talgoxe

              1049   H   blåmes                                   1069   ———————————–

              1050   H   talgoxe                                   1070   ———————————–

              1051   H   talgoxe                                   1071   ———————————–

              1052   påbörjad häckning mes             1072   ———————————–

              1053   H   blåmes                                   1073   ———————————–

              1054   H   sv flug                                    1074   H   talgoxe

              1055   H   talgoxe                                   1075   ———————————–

              1056   påbörjad häckning mes             1076   påbörjad häckning mes

              1057  ————————                       1077   H   sv flug

              1058   H   talgoxe                                   1078   ———————————–

              1059   ————————                      1079   H   nötväcka

              1060   påbörjad häckning mes             1080   H   sv flug

                                                                               1081   H   talgoxe