Statens vilt

STATENS VILT

Den som påträffa en död fågel av nedanstående arter, ska anmäla detta och lämna fågeln till polisen för vidarebefordran till något av landets större naturhistoriska muséer.

Fiskgjuse, bivråk, örnar, glador, kärrhökar ,falkar, tornuggla, hökuggla, berguv, fjälluggla, lappuggla, slaguggla, fjällgås, skräntärna, svarttärna, storkar, rördrom, lunnefågel, salskrake, svarthalsad dopping, skärfläcka, gråspett, vitryggig hackspett, mellanspett, kungsfiskare, härfågel, blåkråka, sommargylling.

 

RINGMÄRKTA FÃGLAR

Ringar från döda eller avlästa data från levande fåglar sänds till:

Naturhistoriska Riksmuséet, Ringmärkningscentralen, Box 50 007, 104 05 Stockholm,

tel 08 5195 4080.

Uppge plats, omständigheter som dödsorsak, t ex påkörd, tid mm för fyndet.

Rapportera via webb: www2.nmr.se/rc/rc-formular.html.se