top of page

MEDLEMSAVGIFT 2022!

Har du inte betalt?

Betala in 100 kr (30 kr för familjemedlem) till Bankgiro 632-4214 eller Swish-nummer 1230753335.

Ange ditt namn och familjemedlem/-ars namn. Kontakta medlemsansvarig vid behov:

Lars Jönsson via sms: 070 6477153 eller mail.

Blank sida: Text
bottom of page