INFORMATION FRÅN STYRELSEN

Här presenteras övrig information (inte mötesprotokoll) från styrelsen.

 

GLÄDJANDE BIDRAG

2021-04-14

Hedströmsdalens Ornitologiska Förening har mottagit sponsorpeng från företaget Fordonskontroll Sverige AB i Västerås. Johan Ljung på företaget hade i uppdrag att tilldela sponsorpeng till valfri förening. HOF valdes utifrån det goda arbetet med olika projekt, bland annat pilgrimsfalks- projektet som Johan och hans sambo följer via hemsidan. 

Pengar.jpg