ARKIV

Nedan samlas historiska dokument

Hornuggleungar, Foto: Tina Nordberg

Maj Tina Nordberg.png
 

REPORTAGE 2020

Här nedan finns reportage från 2020 i form av ett dokument med samlade exkursioner som utfördes 2020.

REPORTAGE

2020-11-16

Utförda exkursioner 2020

 

HISTORIK OM NORSA

Norsa, Ållesta och Västersörby hage bildar nuvarande Norsa Hagar. Området har sen lång tid tillbaka använts som slåttermark och i senare tid betesmark. Gamla beskrivningar visar på ett mycket fågelrikt område med stora översvämmade områden. På 1970-talet lade man i området upp stora mängder sprängsten från bygget av oljebergrum i närheten. Detta skulle sedan bilda en förlängning av Köpings hamn med piranläggning. Men Köping växte inte som planerat. Istället föreslog kommunen att stenen och upplagen skulle tas bort och området återställas till betad våtmark. I maj 2005 stod området redo för invigning och har sedan dess flitigt använts av såväl närboende som en mängd fåglar. Här finns dokument från den tiden, 5st som måste läsas i ordning.

NORSA 1970 NR1

2020-11-16

Del 1:5

NORSA 1970 NR2

2020-11-16

Del 2:5

NORSA 1970 NR3

2020-11-16

Del 3:5

NORSA 1970 NR4

2020-11-16

Del 4:5

NORSA 1970 NR5

2020-11-16

Del 5:5