PÄRLUGGLEPROJEKTET

Häckning 09.jpg

Inom HOF bedrivs ett pärluggleprojekt vars syfte är att ge pärlugglorna ökade möjligheter att häcka i våra skogar. Pärlugglan häckar i hål, ofta gamla hackspettsbon. Tillgången på sådana naturliga bohålor minskar i takt med det ökande och intensifierade skogsbruket där träd inte tillåts växa till rätt storlek för att sådana hål ska kunna byggas. Det skapar helt enkelt bostadsbrist för pärlugglorna.


Detta vill projektet kompensera genom att skapa konstgjorde bohålor, sätta upp holkar helt enkelt. Inom projektet har vi cirka 200 holkar uppsatta i norra delen av Köpings kommun och i Skinnskattebergs kommun, fördelade på cirka 10 rundor. Omkring 20 personer är engagerade i projektet. 

Varje höst städas holkarna och renoveras eller byts ut vid behov så de är redo inför vinterns parbildning. Varje vår kontrolleras holkarna. Vid upptäckt häckning ringmärks ungar och eventuellt honan.

Kontaktperson för projektet är Daniel Brehmer. Låter projektet intressant att delta i, eller är du nyfiken på pärlugglor eller projektet i sig, tveka inte att kontakta Daniel på: 

daniel.brehmer@mdu.se

Holkstädning del 2 2022-01-23

Ur Verksamhetsberättelsen 2021

Holkstädning del 1 2021-11-20

Holkkoll 2021-04-17

Holkstädning Del 2 2020-12-31

Holkstädning Del 1 2020-12-05

Det finns även ett Forum för projektet, klicka här...

Bild: Daniel Brehmer