PROJEKT PILGRIMSFALK

Pille11.png

SNF har tillsammans med Nordens Ark bedrivit ett projekt för att återskapa en livskraftig, vild stam av pilgrimsfalkar. När projektet hade nått sitt mål och avslutades på riksnivå, var Västmanland fortfarande en vit fläck på pilgrimsfalkarnas häckningskarta. Eftersom falkarna på Nordens Ark fortsatte producera ungar startade Västmanlands Ornitologiska Förening ett samarbete med Nordens Ark. Burfödda falkungar sattes ut (”hackades”) på en silo i Västerås hamn. När detta 2014 ledde till att frilevande falk återvände så övertog HOF samarbetet med Nordens Ark. Under åren 2014-2017 sattes ungar ut via en häckningslåda på Norsasilon, Köping (se tabell nedan över antal och märkning). Detta ledde 2020 till en lyckad häckning där två ungar kom på vingarna.

En kamera är även uppsatt för att kunna följa falkarna uppe på silon och denna används flitigt i projektet. 

Kamerans adress:

falken.koping.net

Ändra ”client settings” - ”profile”

till ”high”.

Vi uppmanar alla HOF medlemmar som följer falkarna att rapportera sina iakttagelser i hemsidans forum - Projekt Pilgrimsfalk.

Kontaktperson för projektet:

Staffan Ekelund

070 16 99 727

staffan.ekelund@koping.net

Om du vill veta i vilken ordning allt sker från parning till utflygning, klicka här..

Ur Verksamhetsberättelsen 2021

Falkrapport 2021

Projekt Pilgrimsfalk 2019-2020

Bilder: Per Lindh

 
Pille5.png
 
Pille3.png