top of page

PROJEKT PILGRIMSFALK

2024-01-02

Bild, ringmärkning av pilgrimsfalk: Sara Djurström

Projekt pilgrimsfalk: Om oss
Mätning_SD.jpeg
Projekt pilgrimsfalk: Bild

OM PROJEKTET

SNF har tillsammans med Nordens Ark bedrivit ett projekt för att återskapa en livskraftig, vild stam av pilgrimsfalkar. När projektet hade nått sitt mål och avslutades på riksnivå, var Västmanland fortfarande en vit fläck på pilgrimsfalkarnas häckningskarta. Eftersom falkarna på Nordens Ark fortsatte producera ungar startade Västmanlands Ornitologiska Förening ett samarbete med Nordens Ark. Burfödda falkungar sattes ut (”hackades”) på en silo i Västerås hamn. När detta 2014 ledde till att frilevande falk återvände så övertog HOF samarbetet med Nordens Ark. Under åren 2014-2017 sattes ungar ut via en häckningslåda på Norsasilon, Köping (se tabell nedan över antal och märkning). Detta ledde 2020 till en lyckad häckning där två ungar kom på vingarna.

Under 2023 har häckning med 4 ungar ägt rum. 

Hanen är vår egen AY, född 2016. 
Honan är från Kil i Värmland, född 2020. 

Efter att ungarna kom på vingar har vi kunnat följa honan och en av ungarna under en tid efteråt, medan hanen och 2 ungar försvunnit från Norsa. En unge A3 har hittats död i fågelinfluensa (läs mer nedan).

Läs mer om projektet via de olika länkarna nedan (text som är understruken).

En kamera är även uppsatt för att kunna följa falkarna uppe på silon och denna används flitigt i projektet. 

Kontaktperson för projektet:

Staffan Ekelund

070 16 99 727

staffan.ekelund@koping.net

Om du vill veta i vilken ordning allt sker från parning till utflygning, klicka här..

Tragisk utveckling - Unge A3 funnen död

Falksammanfattning 2014-2023

Ringmärkning av falkarna 2023-06-07

Pilgrimsfalksåterfynd 2022

Rättelse ringmärkta falkar i Köping

Ringmärkning av falkarna 2022-06-08

Projekt Pilgrimsfalk 2019-2020

För projektet i Verksamhetsberättelser 2021 & 2022, klicka här​... 

Projekt pilgrimsfalk: Nyheter

FALKKAMERA & FORUM

Kamerans adress:

falken.koping.net

Ändra ”client settings” - ”profile”

till ”high”.

Vi uppmanar alla HOF medlemmar som följer falkarna att rapportera sina iakttagelser i hemsidans forum för 2024:

Pilgrimsfalk 2024 | HOF (alcedoattis.se)

Projekt pilgrimsfalk: Om oss
Projekt pilgrimsfalk: Om oss

PILGRIMSFALK SVERIGE

Hem - Pilgrimsfalk Sverige (birdlife.se)

Falkrapport 2021

Bilder, adulta pilgrimsfalkar: Per Lindh

Projekt pilgrimsfalk: Om oss
hona_per lindh.jpg
Projekt pilgrimsfalk: Bild
Honan_perlindh.jpg
Projekt pilgrimsfalk: Bild
Pille5.png
Projekt pilgrimsfalk: Bild
Pille3.png
Projekt pilgrimsfalk: Bild
bottom of page