PROJEKT PILGRIMSFALK

Pille11.png

2021-04-09

Sedan 2014 har HOF i samarbetet med Nordens Ark satt ut ungar via en häckningslåda på Norsasilon i Köping.

Detta ledde 2020 till en lyckad häckning där två ungar kom på vingarna.

Läs mer om projektet via knappen nedan och se Forum för aktuell information.

Klicka här för att komma till falk-kameran. Ställ in Client setting - Profile - High. 

Om du vill veta i vilken ordning allt sker från parning till utflygning, klicka här..