top of page

OM HOF

Föreningen är verksam inom Skinnskattebergs, Köpings och Kungsörs kommuner.

HOF bildades 1988 vid "Lunkans" grill där stadgar, enligt sägen, nedtecknades på en servett. 

Läs mer om nuvarande styrelsen:

Styrelsen

Läs mer om nuvarande stadgar:

Stadgar

Läs mer om HOFs Verksamhetsberättesler:

Verksamhetsberättelser

Läs mer om vad HOF tyckt till om:

HOF Tycker till!

Läs mer om Inventeringar inom HOF och som HOFs medlemmar utför här:

Inventeringar

Läs om Hemsidans struktur här:

Hemsidan & dess innehåll uppdaterad 240324


Om HOF: Om oss
bottom of page