top of page

FÅGELLOKALER

Uppdaterad: 2024-05-20

Inom vårt område (Köpings, Kungsörs och Skinnskattebergs kommuner) har vi ett antal platser som lämpar sig särskilt bra ur fågelskådningsperspektiv, så kallade fågellokaler.

Olika lokaler har olika sevärdheter, som dessutom varierar beroende på årstider. 


Klicka på kartbilden, nedan, för att komma till en karta för intressanta lokaler inom vårt område. 

För information om några särskilt intressanta lokaler läs under respektive avsnitt nedan.

Karta_20211223.png
Lokaler: Om oss

NORSA

Lokalen med det lilla extra!

Norsa.png

NORSA/NORSA HAGAR

Norsa är ett område bestående av en våtmark som betas under sommarhalvåret, en hagmark intill och angränsas av skog med mestadels barrträd. På en kulle finns ett väderskydd med god utsikt över våtmarken.

Bortom våtmarken ser man inloppet till Köpings hamn som omringas av ett vassbälte och bortom det en hage och odlad mark.


Intressant är att observationsplatsen i Norsa har placerat sig topp 5 i Sveriges fågeltornskamp flera år i rad. Ett av åren på delad förstaplats med ett torn på Öland.

OBSERVATIONER

Klicka på länken för att se vilka observationer som gjorts de senaste dagarna - Artportalen

Vår/sommar: Vanligen finns i våtmarken en skrattmåskoloni, ett stort antal häckande grågäss, rastande vadare, häckande brun kärrhök, olika änder, häger, doppingar, svalor, gulärlor, törnskata och ett tranpar brukar häcka här. I skogen finns mesar, hackspettar, trastar och diverse sångare.

Tillfälliga gäster: Norsa har gästats av t.ex. tjockfot (20-07-16 till 20-07-18), härfågel, mindre skrikörn, bronsibis (12-05-27), nilgås (17-06-05), ringtrast, purpurhäger (81-09-22 till 81-09-26), brandkronad kungsfågel (96-06-13, då första obsen i Västmanland) och isabellatörnskata som numera är uppdelad i två arter och fyndet i Norsa inte längre räknas.

För mer information om hur Norsa blev till se under Fliken "Mer" - "Arkiv".

För komplett artlista för Norsa, se här

Foto: Tjockfot, Åke Dahlqvist.

1 Tjockfot ÅD.jpg
Lokaler: Vad vi gör

DAVIDS BACKE

Lokalen som passar året om!

Davids-backe-210919.jpg

DAVIDS BACKE

Davids backe är det inofficiella namnet på en plats i odlingslandskapet i Himmeta. Här har man god överblick över landskapet med små holmar med mestadels lövträd utströdda i de öppna fälten och några gamla lador. Tubkikare rekommenderas starkt!

Foto (skådare vid Davids backe 2019): Lars Jönsson

OBSERVATIONER

Klicka på länken för att se vilka observationer som gjorts de senaste dagarna - Artportalen


Vår/sommar: Rovfåglar av alla de slag, sånglärka, tofsvipa, gulsparvar, storspov häckar ibland här, hackspettar i holmarna, kråkfåglar, stenskvätta, vaktel och kornknarr. Tidigare var lokalen ”säker” för ortolansparv, men den eran gick i graven runt 2015.


Höst/vinter: Bergfink, snösparv, övervintrande rovfåglar, kråkfåglar, hackspettar, varfågel, vinterhämpling.

Foto (storspov): Håkan Linderholm

6_edited.png
Lokaler: Vad vi gör

BARKARÖVIKEN

En vassvik i Kungsör med det lilla extra!

IMG_5218.JPG

BARKARÖVIKEN

Barkaröviken skådar du bäst från Malmön eller från Jägaråsen (tex. Udden). Kom dock ihåg att det finns begränsat med parkeringsplatser på Jägaråsen och kör försiktigt. Vassviken är bäst på vår och sommar men även på höst och vinter kan här finnas rastande fåglar.

Foto (Barkaröviken): Maria Barkell

OBSERVATIONER

Klicka på länken för att se vilka observationer som gjorts de senaste dagarna - Artportalen

Vår/Sommar: gäss, tofsvipa, gluttsnäppa, bläsand, sothöna, gråhäger, rovfåglar, brun kärrhök häckar här, sångare, storskarv, måsfåglar så som fisktärna, trutar, fiskgjuse, havsörn.

Tillfälliga gäster: Kungsfiskare, ägretthäger.

Foto (skäggdopping): Maria Barkell

IMG_7416.JPG
Lokaler: Vad vi gör

EKHAGEN & JÄGARÅSEN

I hjärtat av Kungsör

IMG_6828.JPG

EKHAGEN & JÄGARÅSEN

Den gamla ekhagen som ligger strax innan badplatsen Botten på Jägaråsen är en underbar plats under vår och sommar. Betesmarken med många olika mossor gör att lokalen är ett perfekt tillhåll för fåglar, fjärilar, insekter, fladdermöss och växter.

Jägaråsen från Botten och ut till udden är även den ett fint strövområde med härliga fågelobservationer längs med vägen.

Jägaråsens naturreservat sträcker sig från Ekhagen till Kungsudden uppe på åsen.

Foto (Väg förbi Ekhagen): Maria Barkell 

OBSERVATIONER

Klicka på länken för att se vilka observationer som gjorts de senaste dagarna på Jägaråsen -  Artportalen. Ekhagen har ingen offentlig lokal på Artportalen men ingår i Jägaråsens naturreservat:

Jägaråsens naturreservat

Jägaråsen Vår/Sommar: gäss, tofsvipa, gluttsnäppa, gråhäger, rovfåglar, brun kärrhök, sångare, storskarv, måsfåglar så som fisktärna, trutar, fiskgjuse, hornuggla, näktergal, gräshoppsångare. 

Tillfälliga gäster: Sommargylling, flodsångare, slaguggla, rosenfink.


Ekhagen/Jägaråsens naturreservat Vår/Sommar: kattuggla, hornuggla, starar, skogsfåglar, rödstjärt, flugsnappare, gök, göktyta

Foto (Hornuggla): Maria Barkell

hornuggla%20hona%20200522%205_edited.jpg
Lokaler: Vad vi gör

BARKARÖSLÄTTEN

Fågelrikt område mellan Valskog och Kungsör.
Klicka på knappen nedan för att se en karta över området.

IMG_6814.JPG

BARKARÖSLÄTTEN

I Barkaröslätten ingår lokalerna (enl Artportalen) Eknö, Sjöholmen, Norra hästhagen, Övre granberga, Granhagen, Skäret, Södra hästhagen, Stora skären, Pumphuset, Spikskär, Sjöholmen, Uknö, Stabacken, Barkaröskären, Vallbergsbacken, Jordmarkshagen och Asphäll.

Lokalen sträcker sig mellan Valskog och Arbogaån i Kungsör.

I området häckar varje år Ortolansparvar. År 2020 var det 20 par häckande, vilket var några färre än föregående år. Läs mer om Inventeringen genom att klicka här.

Foto (väg förbi Norra hästhagen): Maria Barkell

OBSERVATIONER

Här är några av de lokaler som ingår i Barkaröslätten och observationer där de senaste dagarna:

Östra Eknö via Artportalen

Norra hästhagen via Artportalen

Södra hästhagen via Artportalen

Spikskär via Artportalen

Stabacken via Artportalen

Vår/Sommar: tofsvipa, rovfåglar, brun kärrhök, sångare, måsfåglar, fiskgjuse, ortolansparv (häckande), grönsångare, gransångare, härmsångare, tranor, sångsvan, kattuggla, jorduggla, gök, göktyta. 

Höst: Varfågel, ugglor, rovfåglar ses jaga över fälten.

Foto (Ortolansparv): Åke Dahlqvist.

14 junii èD.jpg
Lokaler: Vad vi gör

VÅTMARKEN SVAN

Våtmark vid Svangölens sydvästra strand, Kolsva.

Svan_1jan_2023.jpg

VÅTMARKEN SVAN

Restaurering av våtmarken vid sjön har gjorts under 2022. Grävandet av kanaler och bildande av småholmar pågår fortsatt. Strandkanten är färdigröjd.

Läs mer om:

Sjön Svar - Åtgärder

Sjön Svan - Återskapandet


Till våren kommer det att kvittra och prassla i snåren och vara ett bra tillhåll för fågelskådare och fåglar....

Foto & Text: Tina Nordberg

OBSERVATIONER

Våtmarken Svan via Artportalen

Foto: Sångsvan, Daniel Brehmer

Sångsvan_DB_edited.jpg
Lokaler: Vad vi gör

HOLMEN

Under 2022 har det fattats beslut om bildande av naturreservatet Holmen i Skinnskattebergs kommun.

Läs mer om beslutet här och vad som ingår i Naturreservatet, Holmen...

Hedströmmen_Leif Edberg.png

HOLMEN

Reservatet omfattar en 600 meter lång sträcka av vattendraget Hedströmmen bestående av två naturliga forssträckor samt lugnare vatten mellan dessa. Området har en lång och rik kulturhistoria med Karmansbo bruksmiljö som angränsar i norr och hammarområdet vid Holmen i söder.

Foto: Hedströmmen, Leif Edberg

OBSERVATIONER

Både vatten- och lövmiljöerna har ett rikt fågelliv med arter som
mindre hackspett, forsärla och kungsfiskare.

Idag på Holmen på Artportalen.se

Foto: Mindre hackspett, Daniel Brehmer

Mindre hackspett_DB.jpeg
Lokaler: Vad vi gör
bottom of page