top of page

PROJEKT

Inom Hedströmsdalens Ornitologiska Förening bedrivs ett antal projekt.

Projekten arbetas med ideellt med medel från olika bidrag som vi har sökt och fått beviljade.

För mer information, klicka på respektive projekt:

Projekt backsvala

Pärluggleprojektet

Projekt pilgrimsfalk

Hedströmmen

Fiskgjuseprojektet

Projekt tornseglare

HOF:s vinterfågelmatningar

Respektive projekts Forum hittar du här.

Projekt: Om oss
bottom of page