PROJEKT BACKSVALA

Backsvala4.png

2021-07-05

I början av 2019 gick Sveriges Ornitologiska Förening ut med en uppmaning till lokala föreningar om att se över tillgänglighet på lämpliga häckningsplatser för backsvala. Backsvalan har en vikande population i landet och det är angeläget att skapa eller restaurera häckningsplatser för arten.

Kontroll av branter i Venabäcksområdet 2021-07-04

Utökning av projektet 2021-04-25

Rapport från projektet 2021-04-10

Rapport från projektet 2020-11-14

Läs mer om projektet via knappen nedan och se Forum för aktuell information.