top of page

PROJEKT BACKSVALA

2024-04-21

Bild: Daniel Brehmer

Backsvala4.png

OM PROJEKTET

I början av 2019 gick Sveriges Ornitologiska Förening ut med en uppmaning till lokala föreningar om att se över tillgänglighet på lämpliga häckningsplatser för backsvala. Backsvalan har en vikande population i landet och det är angeläget att skapa eller restaurera häckningsplatser för arten.

HOF startade då ett projekt som först presenterades på ett medlemsmöte och våra medlemmar var mycket positiva till initiativet. Vi började med att rekognoscera lämpliga platser i vårt verksamhetsområde och hittade så småningom en bra plats. 


Efter kontakt med markägare och länsstyrelsen har vi nu under våren 2020 med hjälp av några av våra medlemmar restaurerat en gammal häckningslokal.

Sparbanken Västra Mälardalen har också bidragit med en större summa för att stötta föreningen. 

Arbetet är nu slutfört och förhoppningsvis ska backsvalorna hitta platsen när de anländer till våra trakter.

Nytt för 2023 - Evighetshög förbereds vid Norsa!

Följ utvecklingen via projekt Backsvala, Forum och Instagram!

Kontaktperson för projektet: 

Mikke Brännström
072 2053936

mbranns1@outlook.com

Arbetsdag i Norsa 240420

Staketuppsättning 230627

Färdigställande evighetshög Norsa 230519

Förberedelser evighetshög 20230418

Inventering av backsvalebranter 220430

Kontroll av branter i Venabäcksområdet 2021-07-04

Utökning av projektet 2021-04-25

Rapport från projektet 2021-04-10

Rapport från projektet 2020-11-14


För projektet i Verksamhetsberättelser 2021 & 2022, klicka här... 

För Forum kopplat till Projekt Backsvala, klicka här...

Bilder: Daniel Brehmer, Mikke Brännström & Maria Barkell

Projekt backsvala: Nyheter
1.JPG
Projekt backsvala: Bild
IMG_6479.JPG
Projekt backsvala: Bild
Resized_20230519_095356.JPG
Projekt backsvala: Bild
Backsvala1.png
Projekt backsvala: Bild
Backsvala5.png
Projekt backsvala: Bild
Backsvala 6 201114.JPG
Projekt backsvala: Bild
bottom of page