INVENTERINGAR

Här kan du läsa om de inventeringar som görs i HOFs-område!

Vill du också synas här med din inventering? Skicka in ditt alster till hofbirds@gmail.com!

Trevlig läsning!

INVENTERING AV ORTOLANSPARV I KUNGS BARKARÖ

2021-01-19

Mellan Kungsör och Valskog ligger Barkaröslätten, ett området som är mycket intressant ur fågelperspektiv utifrån den mosaik av ekhagar och jordbruksmark som dominerar landskapsbilden. Särskild uppmärksamhet har området givits utifrån den relativt stora population ortolansparv som hörs, ses och häckar i området. Sedan 2013 har arten inventerats av Patrik Rhönnstad, då även området Medåker – Viby – Himmeta i Köpings och Arbogas kommuner var inkluderade men där sista hanen hördes 2015. Ett klassiskt område där ortolansparven alltid varit ett självklart inslag i ljudbilden gick därmed i graven.

Ortolanerna på Barkaröslätten håller dock ställningarna ännu, men minskar något för varje år. Inventeringarna har under en säsong noterat upp till 38 lokaler med sjungande ortolan som mest varav 24 bedömdes som permanenta revir, med häckningsindicier i tio. Tätheten i av ortolansparv i området understryks ytterligare av att tio sjungande hanar har hörts samtidigt från en och samma position. Samtidigt som detta är både imponerande och riksintressant så indikerar det en sårbarhet för arten. Arten är föremål för en Åtgärdsplan, s k ÅGP, och populationen i området är uppmärksammad som högintressant regionalt och nationellt.

Ortolansparvarna återfinns i grova drag i området mellan väg 250 i öster, Valskogsvägen i norr, Arbogavägen i väster och Arbogaån i söder. Störst koncentration av ortolansparvar finns i de mer centrala delarna av detta område, söder om Eknö. För mer information om området och inventeringen kan Patrik Rhönnstad kontaktas: patrik.rhonnstad@gmail.com.

SOMMARPUNKTRUTT 2020-05-30

2021-01-19

Jag gick 2020 en distansutbildning på Kalmar Universitet; Ornitologi - Artkunskap och ekologi 7,5hp och vi hade som uppgift att planera och utföra en valfri Inventering. Jag valde att göra en Sommarpunktrutt.

Inventeringsmetodik för Sommarpunktrutter från Svensk fågeltaxering användes som källa.

En rutt valdes för sommarpunktrutten, i för inventeraren känt område, vid namn Barkarörutten.

20 punkter (stopp) valdes ut i rutten med minst 500 meter mellan punkterna, då punkterna bestämdes vara placerade i öppen terräng. Eniros kartfunktion användes. Punkterna numrerades från 1-20 och namngavs. Fågelvägen mellan punkterna mättes upp med hjälp av mätverktyg på eniro.se.

Alla hörda och sedda arter räknades per punkt i 5min (Iphones inbyggda timer användes).

För denna rutt valdes en inventeringsrutt en i slutet av maj. Rutten kommer att följa Svensk fågeltaxering och omköras en gång per år på samma datum +/- 5 dagar. Starttid kommer att vara samma klockslag med högst 30 minuters avvikelse och punkterna skall tas i samma ordning. Ruttlängden beräknades vara 15 km (summan av fågelvägens avstånd mellan punkterna), denna beräkning har gjorts utifrån Eniros mätverktyg och är ungefärlig.

Biotopen beskrivs inom närområdet kring respektive punkt samt olika poäng kunde sättas utifrån metodbeskrivningen. Fältprotokollet tillhörande sommarpunktrutter fylldes i med antalet registrerade fågelarter för varje punkt. Vid start kontrollerades även vindstyrka och temperatur via SMHI-väder app.

Datum:  2020-05-30  

Start klockslag: 05.38 

Väderförhållanden: Klart Vindstyrka: 3(5)m/sek 

Gradantal: 9 grader

Färdsätt: Cykel.

Slut klockslag: 09:49

Antal arter: 61

Det roligaste under rutten var upplevelsen i sig och att jag hade turen att höra en ortolansparv hane sjunga sin speciella sång. Mellan punkt 10 och 11 sågs även en för mig oartbar fågel. Den fick jag hjälp att artbestämma via facebookgruppen Artbestämmning av fåglar. Det visade sig vara en Blå kärrhök hane 2K.

Snart är det dags igen!

/Maria Barkell

Klicka här för sammanställning.

Klicka här för karta och bilder.

 
  • Facebook
  • Instagram

©2020 av Hedströmsdalens Ornitologiska Förening. Skapat med Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now