PROJEKT

Inom HOF bedrivs ett antal projekt. Projekten arbetas med ideellt med medel från olika bidrag som vi har sökt och fått beviljade. I menyn under Projekt (ovan) finns uppdaterad beskrivning om de olika projekten.


Där finns även kontaktinformation till ansvarig person.

Respektive projekts Forum hittar du här.