PROJEKT

Inom HOF bedrivs ett antal projekt. Projekten arbetas med ideellt med medel från olika bidrag som vi har sökt och fått beviljade.

För mer information, klicka på respektive projekt:

Projekt backsvala

Pärluggleprojektet

Projekt pilgrimsfalk

Hedströmmen

Fiskgjuseprojektet

HOF:s vinterfågelmatningar

Respektive projekts Forum hittar du här.