top of page

PROJEKT TORNSEGLARE

Tornseglare_Wikipedia.jpg

Tornseglaren är en art som i allt större omfattning drabbas av bostadsbrist bland annat i och med renoveringen av gamla byggnader och uppförandet av nya, som saknar lämpliga hålrum.

HOF vill hjälpa tornseglaren att utöka antalet boplatser i HOFs område och har 

därför sökt medel för att starta upp ett projekt kring våra tornseglare.

Mer information kring detta projekt kommer.

Så länge går det att läsa och bli inspirerad här...

Vill du hjälpa till i projekt tornseglare kontakta projekt ansvarig:

Maria Barkell, hofbirds@gmail.com

Du kan även hjälpa tornseglarna genom att rapportera in boplatser och troliga häckningar till Artportalen!

Bild: Wikipedia 2023-02-22

Projekt tornseglare: Nyheter
bottom of page