top of page

PROJEKT TORNSEGLARE

2024-06-06

Bild, tornseglare: Jörgen Lindberg

Tornseglare_fotoJörgenLindberg_edited.jpg
Projekt tornseglare: Projekt

OM PROJEKTET

Tornseglaren är en art som i allt större omfattning drabbas av bostadsbrist bland annat i och med renoveringen av gamla byggnader och uppförandet av nya, som saknar lämpliga hålrum.

HOF vill hjälpa tornseglaren att utöka antalet boplatser i HOFs område och har därför sökt medel hos Alvins fond för att starta upp ett projekt kring våra tornseglare.

Vi har köpt tornseglarholkar och har fått tillstånd att sätta upp tornseglarholkar på olika ställen i HOFs område. 

I dessa biotoper monteras holkarna:

Skog (på träd invid åkermark/ängar)

Jordbruk (på lador/magasin i jordbruksmiljöer)

Stad (skolor, bibliotek, folkparker mm)

Vi vill passa på att TACKA ALLA så mycket som hört av sig med lämpliga boplatser. 

Vi har placerat holk på 29 platser under 2023-2024 och alla våra beställda holkar är uppsatta.

I avsnittet nedan går att läsa mer om vilka platser 900 - 928 som har holk och var de finns (kartan).  

Det finns även ett Forum för projektet. Det kommer att kunna användas mer under 2024 när tornseglaren är tillbaka i HOFs område igen. Det ska fungera som en kanal för inventerare men också fungera som allmän information i projektet: 

Forum - Tornseglare

Det finns även en Facebook-sida:

HOF Projekt tornseglare

Projekt tornseglare: Om
image17_edited_edited.jpg
Projekt tornseglare: Bild
HOLKAR.jpg
Projekt tornseglare: Bild

Karta över platser i projektet

Klicka på kartan för mer information

Karta.jpg
Projekt tornseglare: Bild
Projekt tornseglare: Nyheter

INVENTERING

För att se om projektet är gynsamt i de olika biotoper som vi valt ut behöver inventering av holkar göras.


Inventering planeras in med start 26/5-Juli/aug-2024 och årligen fram till 2027.


Tanken är att vi i de "nya" biotoperna "stad" och "skogsmiljö" ska locka tornseglarna genom att spela upp lockläte vid olika tillfällen på dygnet.

Vill du hjälpa till i projektet med...

  • inventering av holkar i Skinnskatteberg?

  • inventering av holkar i Köping & Kolsva?

  • inventering av holkar i Kungsör?

... kontakta projektansvarig:

Maria Barkell, hofbirds@gmail.com

Projekt tornseglare: Om
Projekt tornseglare: Om

HUR DU KAN HJÄLPA TILL

Du kan även hjälpa tornseglarna genom att rapportera in boplatser, födosökande tornseglare och troliga häckningar till Artportalen.se!

Så här ser det ut det senaste tre åren för tornseglaren i HOF:s område:

Länk till Artportalen

Projekt tornseglare: Om

OM TORNSEGLAREN

Tornseglaren på Wikipedia:

Tornseglare (Apus apus) är en fågel inom familjen seglare och enda representant för familjen i norra Europa. Till formen påminner seglarna om svalorna, men de är inte närmare besläktade med dessa. Istället är seglarna närmast besläktade med kolibrier och trädseglare. Tornseglaren har ett stort utbredningsområde och häckar över stora delar av Palearktis. Den är en flyttfågel och har sina vinterkvarter i Afrika, framför allt söder om ekvatorn.

Tornseglare är extremt anpassade till ett liv i luften och efter att de kläckts befinner sig många individer i luften från det att de lämnar boet tills de häckar första gången vilket sker efter två till tre år. De uppträder mycket sällan på marken och ofta påstås det att arten inte kan, eller har mycket svårt att lyfta från plant underlag. Detta är emellertid inte fallet för en frisk fågel. Utanför häckningstiden uppehåller de sig i luften under flera månader ofta utan avbrott. På högsommaren är de sociala fåglarna mycket påfallande i luftrummet över städerna med sina gälla skrik. Vid sina flygmanövrer kan de i störtdykningar uppnå hastigheter på över 200 km/h. Före 1980 var dess officiella trivialnamn tornsvala men eftersom arten inte är en svala bytte SOF:s namnkommitté dess namn. Förledet "torn" har fågeln tilldelats på grund av sin vana att bygga bo i exempelvis kyrktorn.

Tornseglaren är en vanlig och vida spridd fågel, men har i Sverige på senare tid minskat kraftigt i antal. Den upptas numera i Artportalens /Artdatabankens rödlista, som starkt hotad.

Projekt tornseglare: Om
bottom of page