top of page

PROJEKT TORNSEGLARE

2023-09-15

Tornseglare_fotoJörgenLindberg_edited.jpg
Projekt tornseglare: Projekt

Tornseglaren är en art som i allt större omfattning drabbas av bostadsbrist bland annat i och med renoveringen av gamla byggnader och uppförandet av nya, som saknar lämpliga hålrum.

HOF vill hjälpa tornseglaren att utöka antalet boplatser i HOFs område och har därför sökt medel hos Alvins fond för att starta upp ett projekt kring våra tornseglare.

Vi har köpt tornseglarholkar och är just nu i planeringsfasen, vilket innebär att vi ringer runt till lämpliga tomt/fastighetsägare och kommuner i HOF:s område, som har lämpliga platser för montering av holkar.

I dessa biotoper ska holkar monteras:

Skog (på träd invid åkermark/ängar)

Jordbruk (på lador/magasin i jordbruksmiljöer)

Stad (skolor, bibliotek, folkparker mm)

Vi vill passa på att TACKA ALLA så mycket som hört av sig med lämpliga boplatser. Nu har vi ca 30 platser (i Jordbruk, skog och i staden) i våra tre kommuner. Vi börjar så och om det går bra så kan det alltid utökas med fler holkar om några år..

Uppdatering 23-09-15:

Vi har nu satt upp 24st holkar på 8 platser och har ca. 21 godkända platser kvar och 46 holkar i förvar. Vi jobbar på fritiden och kommer inte att lyckas sätta upp holkar på alla våra godkända platser iår. 

Vill du hjälpa till i projektet med...

  • inventering av holkar i Skinnskatteberg?

  • inventering av holkar i Köping & Kolsva?

  • inventering av holkar i Kungsör?

... kontakta ansvarig:

Maria Barkell, hofbirds@gmail.com

Broshyr/Affisch om projektet

Folder till mark-/fastighetsägare med holkar

Du kan även hjälpa tornseglarna genom att rapportera in boplatser, födosökande tornseglare och troliga häckningar till Artportalen.se!

Så här ser det ut det senaste tre åren för tornseglaren i HOF:s område:

Länk till Artportalen

Tornseglaren på Wikipedia:

Tornseglare (Apus apus) är en fågel inom familjen seglare och enda representant för familjen i norra Europa. Till formen påminner seglarna om svalorna, men de är inte närmare besläktade med dessa. Istället är seglarna närmast besläktade med kolibrier och trädseglare. Tornseglaren har ett stort utbredningsområde och häckar över stora delar av Palearktis. Den är en flyttfågel och har sina vinterkvarter i Afrika, framför allt söder om ekvatorn.

Tornseglare är extremt anpassade till ett liv i luften och efter att de kläckts befinner sig många individer i luften från det att de lämnar boet tills de häckar första gången vilket sker efter två till tre år. De uppträder mycket sällan på marken och ofta påstås det att arten inte kan, eller har mycket svårt att lyfta från plant underlag. Detta är emellertid inte fallet för en frisk fågel. Utanför häckningstiden uppehåller de sig i luften under flera månader ofta utan avbrott. På högsommaren är de sociala fåglarna mycket påfallande i luftrummet över städerna med sina gälla skrik. Vid sina flygmanövrer kan de i störtdykningar uppnå hastigheter på över 200 km/h. Före 1980 var dess officiella trivialnamn tornsvala men eftersom arten inte är en svala bytte SOF:s namnkommitté dess namn. Förledet "torn" har fågeln tilldelats på grund av sin vana att bygga bo i exempelvis kyrktorn.

Tornseglaren är en vanlig och vida spridd fågel, men har i Sverige på senare tid minskat kraftigt i antal. Den upptas numera i Artportalens /Artdatabankens rödlista, som starkt hotad.

Bild ovan, tornseglare: Jörgen Lindberg

Projekt tornseglare: Nyheter
image17_edited_edited.jpg

1:a holkarna (4st till antalet) sattes upp 230708 i Skinnskattebergs jordbruksmiljö (Gottland), de fick platsnummer 900.

Projekt tornseglare: Välkommen
image2.jpeg
Projekt tornseglare: Välkommen
Holkplats_901.jpeg

Tre holkar sattes upp 230709 i jordbruksmiljö i Köping (Malma), de fick platsnummer 901.

Projekt tornseglare: Välkommen
Holkar på plats_edited.jpg
Projekt tornseglare: Välkommen
902_holk_edited.jpg

Tre holkar sattes upp 230709 i jordbruksmiljö i Köping (Norra Rasgärde), de fick platsnummer 902.

Projekt tornseglare: Välkommen
image6.jpeg_holkar på plats
Projekt tornseglare: Välkommen
903_A_edited_edited.jpg

Två holkar sattes upp 230720 i skogsmiljö i Johannisdalsskogen i Köping (utegymmet), de fick platsnummer 903.

Projekt tornseglare: Välkommen
903_edited.jpg
Projekt tornseglare: Välkommen
904.jpeg

Tre holkar sattes upp 230724 i jordbruksmiljö på Hovgården i Kungsör, de fick platsnummer 904.

Projekt tornseglare: Välkommen
platsen_edited.jpg
Projekt tornseglare: Välkommen
9051.jpeg

Tre holkar sattes upp 230731 i jordbruksmiljö i Gunnilbo i Skinnskatteberg, de fick platsnummer 905.

Projekt tornseglare: Välkommen
9052.jpeg
Projekt tornseglare: Välkommen
bottom of page