top of page

ARKIV

Nedan samlas historiska dokument

Hornuggleungar, Foto: Tina Nordberg

Maj Tina Nordberg.png
Arkiv: Vad vi gör

REPORTAGE 2023

Här kan du läsa mer om medlemmars berättelser/reportage, i anknytning till t.ex. tävlingar, exkursioner mm inom HOF under 2023. Föregående års berättelser/reportage hittar du under Arkiv.

För reportage kopplat till Inventeringar, klicka på Inventeringar...

Höstmöte_bildvisning_db231109.jpeg

MEDLEMSMÖTE 9/11

Torsdagen den 9 november hade HOF sitt sedvanliga medlemsmöte/höstmöte i Studiefrämjandets stora lokal. Det var en sur novemberkväll och sura novemberkvällar passar det superbra med en inneaktivitet. 18 personer deltod. Första delen bestod i information till medlemmar vad som HOF arbetar med för olika projekt och vilka programpunkter som komma ska. 

Vårprogrammet kommer snart!

Efter fikat (sedvanliga gifflar, kakor, kaffe och te) visade Daniel Brehmer bilder i temat "Ölandsvadare - Beteenden i bilder". Det var mycket givande att lära sig hur de olika vadarna skiljer sig åt både i utseende men även hur de beter sig när de letar efter mat i den murkna tången. Förutom vadarna visade Daniel även bild på hur man skiljer på unga lärk- och aftonfalkar i flykten. Intressant och lärorikt. 


Maria Barkell

Bild, spovsnäppa: Daniel Brehmer 

Promenad_okt.jpg

HÖSTFÅGELVANDRING I KARLBERGSSKOGEN 28/10

En vacker solig, men lite kylig, morgon kl. 09.00 hade en grupp på sex personer samlats bakom Köpings museum, för att promenera i lugn takt längs Köpings ån och vidare upp mot Karlbergsskogen för att spana av fågellivet.


Precis när vi började gå längs med ån kom en storskarv flygande förbi uppströms och samtidigt satt det några grönsiskor uppflugna i några alar och knaprade på några alkottar. Strax innan dammbron kom en kungsfiskare flygande som skjuten ur en kanon. Tyvärr var det inte alla som hann med att få se den. Vid dammbron gjorde vi ett kortare stopp för att speja av buskarna utifall kungsfiskaren hade satt
sig på någon utskjutande gren, men det enda vi hörde och såg var några
gräsänder.


På vägen upp mot Karlbergsskogen passerade vi Volvogården, där en domherre flög förbi och en trädkrypare letade sig upp längs en trädstam.


Precis innan Gammelgården stannade vi till vid en privat fågelmatning, där på marken myllrade det av en massa grönfinkar och mitt bland dem hittade vi en stenknäck som pickade efter frön den med.


Nästa stopp blev HOF:s fågelmatning, vi gjorde ett lite längre stopp där för att
räkna ihop så många arter vi kunde för att sedan rapportera in antalet till
fågelbordstävlingen som HOF har. 7 st olika arter fick vi ihop vid matningen,
Talgoxe, blåmes, nötväcka, koltrast, entita, större hackspett och en svartmes.


Med en sådan fin dag tänkte vi att en sväng upp på sopberget skulle kunna vara givande, med lite tur kanske vi skulle kunna få se några rovfåglar cirkulera i skyn. På vägen dit var det ganska tyst i skogen, men väl uppe på sopberget fick vi syn på 2 st ormvråkar och en förbiflygande duvhök. Från skogen hördes en spillkråka och på vägen ner från toppen observerades en lite gärdsmyg.


På vägen tillbaka mot museet stannade vi till ytterligare en gång vid matningen,
men det gav inga fler arter. Vi gick samma väg tillbaka som vi kom. Vi dammbron tackade några för sig och vi fortsatte till museet, där sista arten blev 2 st steglits.

När vi hade summerat ihop allt vi lyckats observera, så visade det sig att vårt gäng hade fått ihop hela 29 arter.


Alla tyckte att promenaden hade varit väldigt rogivande tillsammans med ett trevligt gäng.


Alla observerade arter: storskarv, grönsiska, gräsand, skata, kungsfiskare, ringduva, tamduva, steglits, koltrast, sidensvans, gråkråka, kaja, fiskmås, gråtrut, trädkrypare, domherre, stenknäck, entita, björktrast, nötväcka, talgoxe, blåmes, svartmes, kungsfågel, större hackspett, ormvråk, duvhök, spillkråka och gärdsmyg.


Mikke Brännström

Bild: Ewa Thelén

EuroWatch_edited.jpg

HOFS EUROBIRDWATCH 7/10

En trevligt solig och blåsig dag vid Davids backe 

Årets EuroBirdwatch genomfördes för HOFs del vid Davids backe den 7/10. 7 medlemmar samlades vid ladorna ute på slätten för en förmiddag fokuserad på rovfågelspaning. Förmiddagen bjöd på soligt väder med ganska kraftig vind, utmärkt rovfågelsväder! Vi noterade rovfåglarna sparvhök, duvhök, tornfalk, fjällvråk, ormvråk och en havsörn. Vi tog lite vindskydd bakom ena ladan för korvgrillning, en fin Eurobirdwatch-tradition vi har i HOF. Välkommen till denna tradition oktober 2024! 

Daniel Brehmer

IMG_4512.jpg

LONA-DAG VID VÅTMARKEN SVAN 23/9

HOF medverkade vid LONA-dagen vid Våtmarken Svan den 23/9-23. Köpings kommun bjöd in och vi kunde träffa markägaren som visade och berättade kring hur våtmarken blivit till och vad som planeras framöver. Se även uppdaterad information under "Lokaler" - Våtmarken Svan. För rapportering via Artportalen finns nu en publik plats. Hoppas ni besöker våtmarken och rapporterar det ni ser, så att fler kan lockas att besöka platsen. Se även bilder från dagen genom att klicka på denna länk

Maria Barkell

ägretthäger.JPG

BLÅHAKESÖK 2 SEPTEMBER

Dagens utflykt var ett försök att återupprepa förra årets lyckade blåhakesök. Så här års rastar fåglarna ibland i våra lokaler under färden till vinterkvarteren.

Trots det ihärdiga regnandet, och mygginvasionen, slöt fyra deltagare upp vid starten i Norsa. Våtmarken var kraftigt översvämmad. En del Kanada- och grågäss sträckte förbi. Själva våtmarken dominerades av knappt tvåhundra krickor. Där fanns också gräs- och snatteränder, knipor, en vigg, några kvardröjande sothönor och några gråhägrar. Inga blåhakar fanns att se. Efter att en havsörn flugit förbi fortsatte vi till Måsta.

När vi kom fram till Måsta var lokalen och åkrarna så översvämmade att vi inte kom fram till själva åkerholmen. 

Istället fortsatte vi till Cementatippen. Där fann vi förutom rastande gäss en födosökande årsunge av brun kärrhök, men inga vadare. En flock ladusvalor födosökte lågt över fälten.

Utflykten avslutades på Malmön. När vi blickade ut över Barkaröviken fann vi rastande gäss och skäggdoppingar. I vassen fiskade ett par gråhägrar, men även två eleganta ägretthägrar! Vi lät dessa bli en vacker avslutning och konstaterade att sådant är fågelskådandet: man söker blåhakar men finner ägretthägrar!


Staffan Ekelund

Foto: Ägretthäger, Hjälstaviken, Maria Barkell

image0.jpeg

STRÄCKSKÅDNING VID KUNGSUDDEN I KUNGSÖR - JULI

Ornitologiska Klubben i Eskilstuna (OKE) och Västmanlands Ornitologiska Förening (VOF) har i några år på onsdag kvällar i juli och augusti, skådat sträck från Kvicksundsbron.


En medlem i HOF kom med en bra idé på ett medlemsmöte, "Varför inte skåda sträck vid Kungsudden?". Sagt och gjort. Tre tillfällen (torsdagar) lades in i vårprogrammet.


Första torsdagen 13/7 var det inge vidare bra väder och sträcken hade inte kommit igång, så två skådare såg 5st fisktärnor sträcka över Kungsudden.


Andra tillfället 20/3 fick ställas in relaterat till ösregn.


Igår, torsdagen den 27:e juli blev sträckskådningen av. Den leddes av Daniel Brehmer och tillsammans med Tina och Kenneth blev det en lyckad kväll. Totalt såg och hörde dem 24 arter, bl.a. dvärgmås, strandskata, gluttsnäppa och en obestämd silltrut/havstrut.


Sträcket hade nu kommit igång.

Det visade sig att Kungsudden är en bra lokal för sträckskådning.

Detta gör vi om nästa år i slutet av juli.

Maria Barkell

Foto: Daniel Brehmer

9E530648-AADD-48F0-B0AD-C401BC41CD94_edited.jpg

NORSA BIOBLITZ 10 JUNI

Lördagen 10/6 deltog HOF i Bioblitz Västmanland som i år hölls i Norsa. Som en av flera deltagande föreningar medverkade HOF genom att hålla en fågelvandring, bemanna fågeltornet under hela dagen samt även agera entrévärd.


I rollen som entrévärd hälsade vi besökare välkomna, delade ut broschyrer med tillhörande karta och visade vägen till besöksområdet. I värdskapet ingick även att räkna in antalet besökare. 


HOF ansvarade för två pass, morgon och eftermiddag. Under eftermiddagen, då Mikke och jag "arbetade",  stämde vi också av med besökare som var "färdiga" för dagen hur de upplevt arrangemanget och vi fick enbart lovord och positivt gensvar. Alla verkar ha haft några lärorika och intressanta timmar i Norsa.


I fågeltornet ställde vi upp tubkikare men även handkikare lånades ut till de som ville prova på att titta på fåglar. Vi hade också med exemplar av Fågelguiden att bläddra i. På utsidan av en av fågeltornets väggar sattes en stor krysslista upp som snabbt fylldes på med sedda och hörda fågelarter. På det viset kunde besökare få en snabb uppfattning om vad som var på gång fågelmässigt. Det fanns också ett finurligt fågelquiz att roa sig med och flera familjer uppskattade denna lättsamma tävling. Många barn men även vuxna vandrade stolta iväg med ett litet pris i sin hand. Det totala antalet arter fåglar summerades till 72. Ett riktigt bra resultat.


Mycket på grund av det fina vädret var det en tacksam uppgift att visa upp Norsas fågelvärld och mångfald. Några höjdpunkter som kan nämnas var skäggdoppingar som låg på bo och ruvade. Sothöneungar med sina spektakulära röda huvuden och spretiga frisyrer simmade runt. Det häckande tranparet klev runt på sina långa ben med två ungar härmandes sina föräldrar i sökande efter föda. I vasskanten paddlade ett gäng krickahanar runt och ute på den gröna ön i bassängen skränade skrattmåsarna ikapp. Även hos dem kunde tillökning konstateras.


Vi fick svara på många och intressanta frågor från stora och små besökare och vi hoppas på att de lämnade Norsa nöjda och kanske rent av med ett nyvaknat fågelintresse.

Text: Ewa Thelén

Rapport om fynd av kärlväxter & Rapportering i Artportalen

Drygt 200 arter, med månlåsbräken (rödlistad som nära hotad (NT)) som topp. De två platser vi fann månlåsbräken fanns inte rapporterade tidigare i Artportalen från Norsa hagar, så Norsa är ett litet eldorado för månlåsbräken med flera fyndplatser i betesmarken. Förmodligen går den att finna även på flera platser med lite tålamod.

Pilblad (rödlistad som NT) ny art för Norsa hagar. Den är betydligt vanligare i Västmanland än månlåsbräken, men alltid kul med nyfynd av rödlistade arter.


OBS! Var och en får själva lägga in sig som medobservatörer till fynden om man vill. Det är bättre än att ni lägger in egna fynd, för då vet vi att fynden hamnar på rätt plats och med bra noggrannhet. Om man vill bli medobservatör för ett fynd gör man en sökning för fynd från 10/6 i Norsa och presenterar som detaljerad lista. Till höger om artnamnen finns ett ”kugghjul” och där kan man välja ”Bli medobservatör”.


Jag har även lagt in bilder på några ryggradslösa djur, då man inte kan lägga in bilder i andras fynd. Har några bilder kvar att lägga in där.

En lav blev det också, den enda kryptogamen hittills.

Totalt är drygt 300 arter inlagda hittills från årets BioBlitz.


Vi kom underfund med att var ca 100 deltagare inklusive oss ledare och funktionärer från föreningarna. Det är bra med tanke på att Köpings kommun har en sjättedel av invånarantalet i Västerås kommun, där vi var och ifjol och hade ca 150 deltagare, inklusive ledare och funktionärer.

Text: Bengt Stridh

Klicka här för att se alla arter som rapporterats in till projektet BioBlitz 10/6 2023 i Norsa:

https://www.artportalen.se/ViewSighting/SharedSearch?storedSearchId=14373&identifier=202D4AD0

IMG_6756.JPG

FÅGELVANDRING 20 MAJ

Klockan nio på morgonen mötte ett glatt gäng upp bakom muséet i Köping. Tio personer och två hundar skulle tillbringa några fina timmar ihop i Kabbeskogen. 

Vandringen gick först längs med ån till Dammbron. Där svängde vi av mot skogen. Sedan följde vi en slinga mot och förbi sopberget, teknikbacken och tillbaka mot vår startplats.

Vädret var perfekt att vandra i och lyssna på fåglar. Soligt och stilla. 34 fågelarter blev det totalt noterat. Vi kunde konstatera att många sångare anlänt såsom svarthätta, trädgårdssångare och inte minst grönsångare. Vid Dammbron satt en forsärla på taket till KMV och en skrattmås stod mitt i forsen och svalkade fötterna.

I skogen "hittade" vi ett par trädkrypare som besökte sitt bobygge. Det var placerat mellan trädstammen och en bit bark som satt lös. I det utrymme hade paret fyllt på med små kvistar och skapat sig ett hem. Uppfinningsrikt, må jag säga.


På marken kunde vi bese skogsviol, skelört samt en krypande klubbhornsstekel. En sådan har då jag aldrig sett förut. Kul! 


Summa summarum, en bra start på lördagen med härlig fågelsång och entusiastiska skådare.


Vid pennan

Ewa Thelén

20230513_065735.jpg

GUNNARBOVALLEN 13 MAJ

Klockan 06.00 samlades 6 personer vid Tunadalsparkeringen för en utflykt till Köpings kommuns nästa naturreservat, Gunnarbovallen i norra Odensvi. Vädret var som gjort för en skogsutflykt med
strålande som och behaglig morgontemperatur, och en viss förväntan fanns att den brandkronade
kungsfågel som hördes och sågs där två dagar tidigare kanske kunde vara kvar.


Väl på plats vandrade vi genom den fina gammelskogen längs en sträcka som är tänkt att bli en liten led genom det som ska iordningställas som reservat.


En vacker skogsvandring med fågelsång och ”John Bauer-känsla”. Efter promenaden intogs medhavd fika invid det gamla boningshuset som numera står öde.


En härlig naturmorgon med gök, gärdsmyg, rödstjärt, järnsparv och många andra sångivriga fåglar, men den brandkronade kungsfågeln visade sig inte.

Daniel

Fågeltornskampen 2023.jpg

FÅGELTORNSKAMPEN 6 MAJ

Traditionsenligt deltog väderskyddet i Norsa i den årliga Fågeltornskampen, en tävling som går ut på att observera så många arter som möjligt mellan 05.00 och 13.00 från ett utvalt fågeltorn. Det är både en nationell och internationell tävling där torn från både Sverige, Finland och Danmark deltar.
I Norsa hade vi en vädermässigt mycket fin dag med sol, svag vind och relativt behaglig temperatur, även om det var lite kallt för de som var på plats vid tävlingens start 05.00. Detta lockade inte mindre än 27 skådare totalt, men tyvärr inte så många fågelarter som vi är vana vid.


Det stannade vid 80 arter, viket är det sämsta resultat Norsa någonsin haft och gav en delad 22a-plats i Sverige.
Trots det mediokra resultatet hade vi en fin och trevlig tornkampsdag som faktisk bjöd på en brun glada som visade upp sig vid tre tillfällen.


Vi laddar nu om för nästa års kamp där vi hoppas komma tillbaks till fornstora dagar med närmare 100 arter … men det tar vi då.

Under dagen hölls även "Fågelskådningens dag" vilket var en stämningshöjande aktivitet.


Läs mer om Fågeltornskampen här:
https://artrally.birdlife.se/Event/fageltornskampen-2023

Daniel & Maria

IMG_1834.HEIC

FÄRNA EKOPARK 15 APRIL

Lördagen den 15 april samlades sex medlemmar i HOF för att möta mångfalden i Färna ekopark.


Leif E guidade oss och informerade om skogens olika biotoper. Vi fikade vid en sjö och fortsatte sedan mot "Trollberget" för en minnesvärd skogspromenad i vårens solsken. 

Utflykten avslutades med grill för de som önskade vid sjön Långbjörken.


En mycket trevlig utflykt.

Maria Barkell 

Bildvisningsbild_edited.jpg

HOFS ÅRSMÖTE 23 MARS

Under kvällen samlades 17 medlemmar i HOF för årsmöte. Efter de sedvanliga årsmötesförhandlingarna stod det klart att sittande styrelse får förtroende ett år till. 

Efter lotteri och himmelskt god smörgåstårta hölls bildvisning av Halstahammarbon Annalena Hellkvist, som fick avsluta kvällen med fila bilder på bland annat lappuggla och lunnefåglar. 

Nu ser vi fram emot en härlig vår med HOFs alla utflykter.

Håll koll på startsidan och programmet för uppdaterad information.


Maria Barkell

Lappuggla: Annalena Hellkvist

Tysslingen 20230318_edited.jpg

TYSSLINGEN 18 MARS 2023

HOF´s utflykt till Tysslingen startade kl.08.00 i Köping med gemensam avresa.

Vi var 6 st varav 2 kvinnor som förväntansfulla åkte till Tysslingen för att beskåda sångsvanar, tranor och olika arter av gäss. Vädret var mulet men inget regn och vindstilla. 283 st sångsvanar hade räknats in denna morgon. Vi såg också 4 st tranor och ett antal grågäss,  sädgäss och spetsbergsgäss. Även några bläsgäss observerades och dagens överraskning, en mindre sångsvan. I luften hördes sånglärka och årets första tofsvipor sågs också. Det verkar som svanarna är lite senare i år så vid lunchtid åkte vi åter mot Köping efter en trevlig utflykt.


Vid tangenterna och ledare, Lars Jönsson.

Ugglelyssning_edited.jpg

UGGLELYSSNING 4 MARS 2023

Nästan fullmåne, stjärnklart och runt noll grader. Utmärkta förhållanden för en kväll/natt i skogen och lyssna efter ugglor, om det inte varit för vinden. Vind som gör det så svårt at höra på avstånd och det är tveksamt om ugglor gör så mycket ljud ifrån sig alls i blåsten. Med hopp om avtagande vind gav sig 9 personer från Köping och 7 från Skinnskatteberg ut i det tilltagande mörkret. Vinden avtog, men ugglorna förblev tysta. Vi njöt av en mäktig stjärnhimmel, vackert månljus och den tystnad som endast kan avnjutas långt ifrån trafik och mänsklig aktivitet. Sällskapet från Köping fick helt kort höra en pärluggla och Skinnskattebergsgänget fick in en kattuggla. Taffligt resultat med tanke på att vinden faktiskt nästan helt avtog vartefter kvällen gick. Vi samlades traditionsenligt vid Stora Vålen för korvgrillning och samkväm.


En riktigt mysig stund där månljuset nästan gjorde pannlamporna överflödiga.

Daniel Brehmer

Örnräkning_kungsudden_edited.jpg

ÖRNRÄKNING 2023

Norsa, Köping:

Lördag den 4:e mars var det dags för den årliga örnräkningen kring de mellansvenska sjöarna. Vi var fyra medlemmar som slöt upp vid Norsatornet. Vädret var halvklart, men en frisk nordan blåste.
 Vi fick bara se en enda juvenil (2K) havsörn. Den upptäcktes högt och långt bort. Troligen såg den kanadagässen som rastade vid hamninloppet. Örnen gick ned lågt bakom trädtopparna för att sedan gå ned över hamninloppet där alla gässen tog till vingarna.
Bland övriga obsar gladde att den första pilgrimsfalken var tillbaks vid bolådan på Norsasilon. Ett par knölsvanar flög förbi och så också Kanada- och grågäss. Två hanar storskrake fiskade vid oljepiren.

/Staffan Ekelund

Kungsudden, Kungsör:

I Kungsör vid Kungsudden stod jag Maria Barkell för första gången i örnräkningssammanhang. Det var en kall dag, med sina 9m/s och minus 1 grad så lyckades vi ändå finna lä vid en buske. 09:45 såg vi vår första örn, men den fick vi inte räkna in då den flög ifrån oss vid 10:00 då räkningen började. Vid varje kvart, tre gånger kammade vi noll men sen kom dom två spelflygande örnar och en förbiflygande, samtliga adulta. Vi var totalt 5 personer som stod och "njöt" under tiden 10-12:00 då örnräkningen skedde rum. En sidensvansflock mumsade mistelbär, steglitser flög förbi, en och annan kanadagås flög i arbogaån nedanför oss och en storskarv flög över våra huvuden.

En trevlig plats, en trevlig dag, en trevlig samling människor. 


/Maria Barkell

(Bild på vår utkiksplats Kungsudden)  

HOFräkning 2023.jpg

HOFS STADSFÅGELRÄKNING 2023

I år genomfördes räkningen i Kolsva och Köping. Nedan ges en berättelse för respektive orts räkning.

HOF-räkningen 2023 Köping

Lördagen den 28 januari var det åter igen dags för den årliga HOF-räkningen, där lag från olika orter i vårt upptagningsområde ska försöka se och höra så många fågelarter möjligt under två timmar. Denna förmiddag var vädergudarna med oss. Det bjöds på strålande sol och lagom vind, perfekt för fågelskådning. I år blev det två lag som gav sig ut i stadsmiljö för att räkna fåglar, ett lag från Kolsva och ett lag från Köping.

Laget från Köping samlade ihop 9st medlemmar och i Kolsva var det 3st medlemmar som prick kl. 10 startade att räkna alla arter man kunde se och höra. Som alltid när det ska räknas arter, brukar det första minutrarna för den som ska notera alla fåglar bli ganska stressiga. Folk ropar ut de man ser och hör, men den som skriver hinner inte alltid se det alla andra gör. Den första arten i Köping blev några riktigt vackra domherrar som satt högt upp i ett träd med solen skinande på hanarnas röda bröst. Det var en riktigt fin start på dagen. Det som är roligt för gänget i Köping är att man går samma tur varje år, så man vet på ett ungefär var vissa arter brukar uppehålla sig. Eftersom det fanns förutsättningar för ett bra resultat sattes ribban högt. "Vi försöker slå resultatet från 2020, då fick vi ihop 23 arter. Vi satsar på 25!!!", är det någon i gruppen som säger.

Vi promenerade längs med ån med riktningen satt mot ankdammen. Precis när vi ska svänga ner dit är det någon som hojtar "det sitter 3st turkduvor där i trädet". Mycket riktigt är det turkduvor i trädet. Vi har inte haft dem vid ankdammen förut, de brukar dyka upp på andra platser. När vi viker av från ån och går mot Bondgårdsberget har listan redan fyllts på med 17st arter. Vid Bondgårdsberget fylls lista på ytterligare med gråsiska, björktrast och sparvhök. Fågelräknarna drar vidare i riktning mot Karlbergsskogen. Vägen dit bjuder inte på några arter alls, det är väldigt fågeltomt. Väl vid matningen i Karlbergsskogen dyker en större hackspett upp, den sitter alldeles intill stigen och hackar på ett träd. Sedan hörs stjärtmes och svartmes innan vi går vidare mot museet. Tiden börjar rinna ifrån oss. Väl nere vid järnvägsstationen flyger några gråtrutar förbi och i släptåg hänger 2st fiskmåsar med och de blir vandringens sista art. När vi är vid Prostgården går tiden ut för årets räkning. När alla arter är räknade visar det sig att gruppen har nått sitt uppsatta mål, det blev prick 25st arter. Alla som var med och vandrade tyckte att det hade varit jätteroligt med fint väder, trevliga människor och en hel del fågel som visade upp sig. Vad mer kan man begära.

Köpings alla arter: domherre, tamduva, gråkråka, skata, blåmes, talgoxe, pilfink, koltrast, kaja, gärdsmyg, gräsand, gråsparv, turkduva, nötväcka, entita, trädkrypare, grönfink, gråsiska, sparvhök, björktrast, större hackspett, stjärtmes, svartmes, gråtrut och fiskmås.

Tack alla ni som var med, både i Kolsva och i Köping, och gjorde dessa två timmar till något bra. Hoppas att vi ses nästa år igen, då det ska räknas.

Mikke Brännström

HOF-räkningen 2023 Kolsva

Kolsvas medlemmar hade tre tappra spanare ute denna vackra januariförmiddag och tillryggalade 6,5 km på gator och stigar. Man lyckades inte locka ut några övriga Kolsvabor, kanske några hade fullt upp med Melodikrysset eller var ute och promenerade ändå såg fåglar både här och där.

Tyvärr var det ganska få arter i farten, många matningar stod utan flygande gäster. Räkningen avslutades med behövlig gofika på byns konditori där det bjöds på gröna semlor och Kolsvamunkar.

Dagens sammanräknade antal arter blev 13, slår man ut det på 3 spanare är det 4,33 arter per person. Vad bjöd då Köpingsborna på, jo 2,77 arter per person. Det är väl så man räknar?

Arter i Kolsva: talgoxe, blåmes, koltrast, kråka, kaja, korp, skata, domherre, grönfink, större hackspett, nötväcka, tamduva, pilfink.

Efter tävlingstid: sidensvans, ormvråk och steglits.

Tina Nordberg

Artrally logga.jpg

VOFS ARTRALLY 2023
KÖPING KINGSFISHERS

Varje år arrangerar VOF ett artrally i januari där man skapar ett lag som mellan 00.00 och 15.00 ska hitta så många fågelarter som möjligt inom en kommun. Vårt lag, Köping Kingsfishers, tävlade i Köpings kommun. Förberedelserna bestod i att planera en rutt för dagen för att maximera möjligheten för så många tänkbara arter som möjligt, med start i skogen på natten för att ge ugglorna en chans. 


Lördag 21/1 kl. 00.00 var det äntligen dags! Vi började 00.00 vid Norsa i hopp om en ropande kattuggla ... vi fick nöja oss med en skrattande gräsand! Rallyt fortsatte med en rejäl runda i skogarna i nordvästra delen av Köpings kommun. Efter ihärdigt visslande på massor av platser i skogen och en powernap mellan 6.30 och 7.30 konstaterade vi kl. 08.00 att vi hade hört en kattuggla utöver den skrattande gräsanden. 8 timmar, 2 arter ... pust!


Det av YR utlovade solskenet förbyttes i ett kompakt molntäcke med tilltagande dimma. Det var TYST i skogen. Inga skogshöns och väldigt taffligt med småfågel. Vi drog mot stan. Vi prickade på vägen ner mot Köping in diverse arter på olika matningar, däribland en fasan ... som visade sig vara den enda som obsades i hela Västmanland den dagen. Den heter Harald och håller till på Kenneth och Tinas matning. Tack Harald! Där kom även en sparvhök och skrämde upp alla vid matningen ... Harald sprang!!! 

Utöver denna sparvhök var det taffligt med rovfågel i farten. En ormvråk och en tornfalk noterades. Nere vid silon hittade vi stjärtandshonan som varit där några veckor, den var vi, liksom med Harald, ensamma om i hela Västmanland, kul! När tävlingen avslutades 15.00 konstaterade vi lätt besvikna att vi endast fått in 40 arter. Efter avslutad tävling återsamlas alla lag som vill för en sammanställning av hur det har gått för alla lag, och middag serveras. Detta skedde i år vid Hallstaparken i Hallstahammar och traditionsenligt serverades gräddstuvad pyttipanna med rödbetor och stekt ägg ... mums (tycker de flesta ...)!!!

Lagmedlemmar I Köping Kingsfishers var Daniel Brehmer, Maria Barkell, Mikke Brännström och Kenneth Nordberg. Vi hittade dessa arter; björktrast, blåmes, domherre, entita, gråsiska, gråsparv, gräsand, grönfink, gulsparv, kaja, koltrast, korp, kråka, kungsfågel, nötskrika, nötväcka, pilfink, skata, större hacksspett, talgoxe, talltita, tamduva, tofsmes, fasan, fiskmås, gråtrut, grögöling, gärdsmyg, kattuggla, ormvråk, sidensvans, sparvhök, spillkråka, stare, steglits, stjärtand, stjärtmes, storskrake, tornfalk och turkduva. Fetstilade var ovanliga för dagen.


Vi tackar varmast alla vänliga personer som tipsat oss om fåglar under tävlingsdagen ... och hoppas fler lag från Köping vill vara med på denna mycket roliga tillställning i januari 2024.

Klicka här för att läsa VOFs sammanställning av dagen.

Norsa_221231.jpeg

​NYÅRSSKÅDNING VID NORSA 31/12

HOF:s Nyårsskådning 2022 vid Norsa bjöd på riktigt ruggit väder. Blåsigt och fågelfattigt. Vi hade dock ett riktigt trevligt nyårsfirande med 10 medlemmar. Som brukligt den här årstiden var det flera skådare än fågelarter, som var 8 till antalet. Roligast var den årliga varfågeln.

Vi mumsade på glögg, pepparkakor och praliner och önskade varandra ett...

.... Gott Nytt Skådarår 2023!

Arkiv: Nyheter

REPORTAGE 2022

Här kan du läsa mer om medlemmars berättelser/reportage, i anknytning till t.ex. tävlingar, exkursioner mm inom HOF under 2022. Föregående års berättelser/reportage hittar du under Arkiv.

För reportage kopplat till Inventeringar, klicka på Inventeringar...

74.jpg

HOF'S MEDLEMSMÖTE 27/10

Den 27e oktober hade HOF ordnat ett medlemsmöte på Kompetenscenter i Köping. Kl. 18.30 hade 23 medlemmar samlats och ordförande Staffan hälsade alla välkomna. Styrelsen informerade om föreningens verksamhet och vad som är på gång i de olika projekten som HOF driver. Vi bjöds på fika, lotteri och en härlig bildvisning av Bror Hammarström som visade bilder från svenska fjällmiljöer. 


Välkommen på nästa medlemsmöte i vår!

Foto; Fjällpipare av Bror Hammarström

Text; Maria och Daniel

EuroBirdWatch2022.jpg

HOFS EUROBIRDWATCH VID DAVIDS BACKE 1/10

Vi samlades vid Tunadalsparkeringen kl.08.00 på lördagsmorgonen för att åka ut till David´s backe i Himmeta.


Morgonen startade lite molnigt och kyligt. Vi i HOF hade i vanlig ordning bjudit in Arboga Fågelklubb (AFK) till detta evenemang. Arbogagänget var redan på plats när vi kom ut till David´s backe vid halv 9-tiden.

På vägen ut såg vi en ensam Ormvråk sittande på en lyktstolpe i Himmeta.

Efter en stunds spanande över fälten och buskagen så började solen titta fram och vi fick en skön utflyktsdag.

Vi observerade ytterligare ormvråkar, tornfalkar, stenfalk, pilgrimsfalk och en duvhök vad gäller rovfåglar. Utöver dessa så drog stora flockar av steglits och bergfinkar runt vår obs-plats. Därutöver observerades/ hördes gröngöling, sånglärkor, ringduvor, ängspiplärka, grågäss och sädgäss.

Sammanfattningsvis var det mindre antal fåglar (23 arter) mot förväntat men ändå en skön dag.

Antalet skådare under dagen var 24 st var av 8 st från AFK och 16 st från HOF.

Vid tangenterna

Lars Jönsson

Foto: Daniel Brehmer

HOFutflykt Kvismaren 2022.jpg

KVISMAREN 17/9

Lördag 17 september arrangerade HOF en utflykt till vackra Kvismaren utanför Örebro. De fjorton personer (och en hund) som anslöt bjöds på en vacker fågelkväll! Vi började vid Rysjön vid den fina observationsplatsen. Där svepte två havsörnar in och skrämde upp några hundra gäss och brushanar. En ung pilgrimsfalk jagade runt bland brushanarna utan större framgång. Inte mindre än 17 ägretthägrar visade sig på platsen.


Efter någon timmas skådande så förflyttade vi oss till den så kallade "gubbhyllan" vid Hammarmaden. Där kunde vi njuta av en ung tornfalk som både jagade och satt fint på nära avstånd i fint kvällsljus. Även en honfärgad blå kärrhök jagade över ängarna. En hel del vitkindade gäss rastade tillsammans med grågäss och några sädgäss (varav två var tundrasädgäss). Dock höll sig tranorna på andra sidan vägen på en åker en bit bort.

Vi åkte dit för att komma närmare och se dem ordentligt. Efter en kort stunds skådande där behagade då tranorna flytta på sig och flyga till den gubbylla vi just lämnat. Ännu en gång påminns vi om att det lönar sig att stå kvar och inte "jaga" fåglarna.


Efter en fin solnedgång ackompanjerad av tusentals tranor rullade vi hemåt i skymningen.

Text: Maria Barkell och Daniel Brehmer

Blåhake_AnnNordhäger.JPG

BLÅHAKESÖK I NORSA 3/9

Lördagen den 3:e september hade HOF en utflykt med förhoppning och mål att få se rastande blåhakar.


De fem deltagarna möttes i Norsa. Vädret var mulet med enstaka skurar av duggregn. Vi började i Norsa och konstaterade att våtmarken var förvånansvärt fågeltom. Troligen hade havsörnen gjort en räd. Vi obsade ett par fiskgjusar, ormvråk, drillsnäppa, krickor, gröngöling och spillkråka. Ett par svarthättor smackade i buskarna.


Efter det åkte vi mot Munktorp och åkerholmen mellan Måsta och Sandsta. En hane brun kärrhök jagade över fälten där starar, ett par sånglärkor, steglits och lite gäss rastade. Plötsligt tyckte sig Mikke se en blåhake. På väg mot honom satt en blåhake plötsligt framför oss i en mållatopp. Snart såg vi fler och märkte att de koncentrerades runt en vassrugge. Fåglarna visade upp sig fint och vi såg sex stycken samtidigt! Troligen var de fler. Både någon adult och 1K.
På lokalen fanns även steglits och sävsparv.


Vi vände nöjda hemåt efter att ha lyckats pricka in rätt dag och fått njutobsar.


Text:

Staffan Ekelund 

Foto:

Ann Nordhäger

(för fler bilder på blåhaken se Galleri)

Vadarskådning_norsa_13aug_edited.jpg

NORSA 13 AUGUSTI

Både stora och små obsar på vår artrika vadarspaning vid Norsa. En riktigt trevig träff var det denna vackra varma sommarmorgon.

Tina Nordberg

IMG_6828_edited.jpg

KOHÄGERN SOM BLEV UPPÄTEN

Vi har idag, 25 juli, börjat med "Veckans fågel" på HOFs Instagram, hof_birds (se även Galeri här på hemsidan) och veckan till ära så handlar det som"Rariteter". Många har vi olika upplevelser till de olika rariteter vi sett eller... gått miste om...

... för det är inte alltid som ett ”drag” går väl…. Som tex. När en kohäger vistades i flera dagar vid ett häststall vid Taxinge slott i Sörmland….

Jag åkte dit glad i hågen dag 1 det hade börjat skymma när jag kom dit eftersom jag åkte efter jobbet. Det bildades en dimma som få har skådat… det var som en mjölkaktig ridå… Jag hörde en gråhäger på långt avstånd men såg någon fågel… nä… och inte den kohäger som fanns på platsen. Jag fick ge upp!!

Jag åker hit I morgon i stället…

Sagt och gjort… Jag packade bilen dagen efter och tog med mig fika mm samt hunden för att kunna njuta av en heldag (lördag) vid Taxinge slott och kringliggande område.

Till saken hör den att kohägern setts mestadels vid hästhagen vid höskullen men just idag när jag kom till slottsparkeringen hade den setts flyga mot fågeltornet… SÅ jag tog med mig hunden och all packning och började stega bort mot fågeltornet….

Väl framme vid tornet kom larmet…. Den var tillbaka i hästhagen… ”Skit också!!” Bara att halvspringa tillbaka…. Med all packning och hund. 

På vägen mot hästhagen träffar jag ett bekant ansikte… en skådare från Dalarna… ”om det är kohägern som du letar efter så blev den just uppäten av en hök…”

Ja så gick det till när jag ”bommade” mitt livs första och just nu ända kohäger…. 

/Maria Barkell

Vill du också dela med dig av dina upplevelser kring fåglar? Skicka ett mail till mig; hof_birds@gmail.com

Hedströmmen_4.jpeg

MED KANOT I HEDSTRÖMMEN

Packraft från Kallstena till Malmön med Mikael Rhönnstad 3 juli. Såg endast en kungsfiskare, nästan vid pumphuset strax innan utloppet i Barkaröviken.


Längs första halvan hittade vi 3 kungsfiskarbon som såg ut att vara eller ha varit aktiva i år samt några äldre hål.


I övrigt ingenting i fågelväg.


Kan rekommendera att paddla sträckan då den är ganska trevlig, tar ca 1.5 timme.

Patrik Rhönnstad

Ortolan 9 juni.jpeg

ORTOLANSPARVAR PÅ BARKARÖSLÄTTEN 9 JUNI

På kvällen torsdag den 9 juni samlades 10 personer vid hästhagarna på Barkaröslätten för att bli guidade av Patrik Rhönnstad. Patrik har under flera år inventerat ortolansparvar på platsen. Vädret var idealiskt med 20 grader, sol och mycket svag vind. Efter en promenad runt hästhagarna hade vi totalt observerat 12 ortolansparvar. 

Ännu en härligt lyckad utflykt!

För att lyssna på hur en ortolansparv låter när den sjunger kan du klicka här för att komma till HOF:s Instagram.

Text och ljudfil: Daniel Brehmer

Foto: Ortolansparv, Mikke Brännströ

Nattfågellyssning.JPG

NATTFÅGELLYSSNING 22-06-04

Lördag 4 juni samlades 13 personer för nattfågellyssning. Vädret var vad man kan kalla för perfekt med sol, vindstilla och runt 15 grader. Efter en start i Lyftinge med "störande ljud" i form av traktorer och ljudliga fågelskrämmor hittade vi efter ett tag en kärrsångare och vaktel samt gök i Lersta.

Vid Sundänge hördes rördrom på avstånd och kattuggla. Nere vid Västlandasjöns strand hördes sedan flera rörsångare och sävsångare och rördrommen på betydligt närmare avstånd. 

Efter ett stopp i Laksta, som bjöd på ytterligare en rördrom, två näktergal en sävsångare och hela tre kattugglor, så fortsatte färden till skogs. 

Vid ett antal stopp i skogen hördes/sågs totalt sex nattskärror, morkulla och buskskvätta.

Då kvällen avslutades kunde vi konstatera att alla var mycket nöjda med kvällen, speciellt Göran på besök från Lund som fick Västmanlandskryss på nattskärra.

För nattskärra klicka här för video på vårt Instagram...

Daniel

änder_räddning_2022.jpeg

RÄDDNINGSAKTION AV GRÄSANDSUNGAR 30/5

Idag 15:00-16:00 var det dags för "Räddningsaktion av gräsandsungar".

Precis som förra året hade en gräsandshona lagt ägg på innergården vid vårdcentralen i Köping. 6st ägg blev resultatet i år. Så sedan några dagar har sex stycken pigga ungar och en hona sprungit omkring på innergården. Personalen på vårdcentralen har lagt ut vatten till dem. Under normala förhållanden tar honan ungarna omgående till vattnet, när alla ägg är kläckta. På innergården blir det som ett slutet rum, där ungarna inte har en chans att komma iväg till vattnet. Honan kan flyga men det klara inte ungarna av än.


Vad händer då? Jo, min syster som jobbar på vårdcentralen ringer och hör sig för om HOF skulle kunna hjälpa till. Jag ringer Staffan Ekelund och snabbt har vi skramlat ihop en korg med en handduk och några håvar. Väl på plats kan vi se hur de små ungarna håller till runt vattenskålarna och honan ligger under en buske intill. När vi kliver ut på innergården, flaxar honan iväg mot den motsatta väggen, så långt från oss som möjligt, och spelar skadad för att dra uppmärksamheten från ungarna. Honan går runt med båda vingarna hängande ner från sidorna och glömmer sig vid en annan buske. Honan flyger iväg när vi börjar röra på oss. Ungarna blir oroliga och börjar ränna iväg längs ena väggen precis som honan. Här går det fort, innan jag och Staffan har uppmärksammat deras rörelser har hälften av ungarna hunnit fram till denna andra väggen. Vi lyckas trots vår tröga start ganska snabbt ändå fånga fyra av ungarna i våra håvar och placera dem i korgen. Den femte ungen fick vi jobba lite för att hitta. Till hjälp har vi det här laget fått flera ur personalen att engagera sig i räddningsaktionen, det står folk vid fönstren och pekar åt vilket håll ungarna springer. Det underlättar väldigt mycket när man kan se var ungarna trycker. Problemet nu när det bara är en unge kvar att fånga in, är att den är rädd och blivit lärd att hålla sig gömd av honan. På innergården växer det en hel del växtlighet förutom några buskar. Detta är perfekt för en liten väl kamouflerad gräsandsunge. Vi söker efter ungen ett bra tag bland buskar, ogräs och brännässlor, inte ett liv vi ser eller hör. Vi håller nästa på att ge upp, då vi hör en röst säga "här är den". Till slut ligger alla ungar i korgen, de är helt stilla och tysta.


Vi går till närmaste vattendraget - Köpingsån - bakom museet där vi släpper ut alla ungarna i vattnet. Med blixtens hastighet försvinner de in i vegetationen. Jag och Staffan tittar på varandra och tycker att utryckningen fick ett bra resultat. Precis när vi går åt skilda håll ringer syrran och meddelar att honan är på innergården och letar efter sina ungar. Vi beslutar oss för att låta honan vara, förhoppningsvis hittar hon ner till vattnet och då har chansen att finna sina ungar.

Jag ställer mig vid museet för att se om jag kan höra eller i bästa fall få se de små, men inte då. Jag står där i några minuter och ska precis vända mig om och gå hem, när jag ser en ensam gräsandshona komma simmande längs med ena stranden från dammbron. Hon födosöker inte utan kväker upprepande. Jag stannar till och undrar om det möjligtvis skulle kunna vara "rätt hona". Hela tiden simmar hon sakta längs strandkanten och ropar.

Det måste vara honan som letar efter ungarna, tänker jag. Inga ljud eller rörelser från ungarna. Hon simmar förbi platsen där vi släppte ungarna, men vänder om och sätter sig på en sten alldeles intill, fortfarande ropande.


Efter en stund får jag uppleva något som jag aldrig trodde jag skulle få se. Honans lockande ger till slut resultat, det hörs en massa små ljud från strandbrinken, när honan hör dessa ljud lämnar hon sin sten och skyndar sig upp för brinken mot ljuden. Jag kan inte se vad som händer, men jag hör hur honans och ungarnas ljud ökar i volym och intensitet. Hon har funnit sina ungar. Från det hållet jag står kan jag efter en stund se och höra ett plums, där kom en unge. Plums, plums, där kom två till. Det plumsar till några gånger till och alla ungarna simmar omkring i vattnet. Sedan kommer det stora plumset, honan. Hon för ungarna in mot stranden för att ta skydd bland växtligheten. Honan lyckades att hitta alla sina ungar.


Det var skönt kunna se att det Staffan, jag och personalen gjorde fick ett lyckligt slut.


Mikke Brännström.

Ekorre_kabbe.jpg

VANDRING I KARLBERGSSKOGEN 21/5

Vid 09.00-tiden på lördagsmorgonen sammanstrålade ett litet, sju personer, men glatt gäng vid muséet i Köping.

På dagens agenda stod en vandring i Karlbergsskogen med allt vad en sådan kunde erbjuda och vi, skulle det visa sig, blev inte besvikna.

Starten gick utmed Åpromenaden, över Dammbron och mot Karlbergsskogen. Väl inne i skogen följde vi en stig som tog oss till teknikbacken, denna rundades, och sedan gick vi i riktning mot Römosse innan vi avslutade vandringen där vi hade startat.

Vädret visade upp en ganska välvillig sida. Det var lite mulet vid start men blev soligare ju längre vi var ute. Nederbörd slapp vi och det var vi tacksamma för.

Redan från start kunde vi märka av att vårens sångare anlänt. Både ärtsångare och trädgårdssångare noterades omgående samt paret svartvit flugsnappare. Bredvid dammen i skogen låg en gräsandhona och ruvade så fint. Hon var väl kamouflerad och vi fick titta noga för att upptäcka henne. 

Medan vi spejade, underhöll en större hackspett oss. Det trummades vilt på en stolpe. Diskret? Nä, inte den fågeln, inte!

Längre in i skogen möttes vi av sång från svarthätta, kungsfågel, lövsångare och grönsångare. Av den sistnämnda verkade det finnas hur många som helst. Ljudet, som beskrivs som ett tappat mynt som snurrar fortare och fortare för att slutligen stanna av, följde oss i princip hela tiden i skogen. 

Det var inte enbart spännande fåglar som förgyllde vår morgon och förmiddag utan även andra naturinslag. 

En ekorre satt på en (talle?)gren och smaskade på en kotte. Fröna i den kotten försvann ner i ekorrens mage med raketfart. Den brydde sig inte ett dugg om oss utan poserade glatt.

Många blommor hade redan slagit ut och visade upp sin prakt. Noterbart var skogsstjärna, humleblomster, skogsviol, getrams och skelört.


Då vi passerade en trädstam, som låg på marken, såg vi säkert ett 15-tal mindre svampar växa på denna. Små svampar, som gav ifrån sig en liten rökpuff. Tack vare Jorma kunde dessa bestämmas till gyttrad röksvamp. Spännande! 

Tillbaka till Dammbron flög en forsärla förbi och den får utgöra slutet på vår stadsvandring.

Tack till er som medverkade! Jag hade en härlig dag i skogen och hoppas ni kände det samma.


Vid pennan.

Ewa Thelén

HOF_SNR_Jägaråsen_20221514.JPG

JÄGARÅSENS NATURRESERVAT 14/5

En solig och tidig lördagsmorgon kl 06:00 möttes 9st HOF- & SNF are vid Tunadalsparkeringen i Köping. Siktet ställdes in på parkeringen vid badplatsen Botten på Jägaråsen. En kylig promenad längs med vägen vid Ekhagen gav en en promenad med användande av alla sinnen. Tina lärde oss mer om vad vi kan känna, smaka och dofta i naturen. Vi hörde svartvit flugsnappare, göktyta och såg hur en trädkrypare jobbade för att få mat till sina ungar i en gammal ek.

Efter promenaden var det dags för fika/frukost. Den intogs på lä sidan vid badplatsen Botten. Där kunde vi även se en drillsnäppa, gräsänder, fiskgjuse, strandskata (som vi även kunde höra säga kubik kubik kubik där den flög) och en envis kungsfågel sjöng sin välbekanta sång.

Efter fikat/frukost bar det iväg till Jägaråsens naturreservat. Där gick vi på åsen mot Kungsör. Mycket utav skogen var granskog som fällts pga. granbarksborren. Här kunde vissa av oss se grå flugsnappare. Vi hörde även göken, härmsångare och trädgårdssångare.

En mycket trevlig utflykt i samarbete med Naturskyddsföreningen Köping. 

Detta gör vi om nästa år!

Stort tack! 

Maria Barkell

Norsa.png

FÅGELTORNSKAMPEN 7 MAJ

Efter två år av pandemistopp för Fågeltornskampen kunde den genomföras "som vanligt" igen den 7 maj 2022. Team Norsa anmäldes som lag och väderskyddet i Norsa bemannades mellan 05.00 och 13.00 då tävlingen pågick. Efter flera veckors uppehållsväder började det regna vid 4.30 och vinden tilltog allt mer. Detta gjorde det svårare att höra fåglar bakom väderskyddet och de gråa vädret med allt tätare dimma gjorde det svårare att se ordentligt åt andra hållet. Även om det ljusnade ett par timmar under själva kamptiden så var vädret inte till vår favör denna dag. Vi stannade på 82 arter, vilket under omständigheterna får anses ganska bra, även om det var det sämsta resultat Norsa någonsin presterat. 

Stämningen i väderskyddet och på kullen var dock god bland de 14 deltagarna som närvarade under hela eller delar av kamptiden. Några nya årskryss ramlade in för de flesta när ärtsångaren hörde av sig och göktytan ropade för fullt och även visade upp sig i ett träd. Strax efter slutsignalen kl. 13.00 mojnade vinden och molntäcket sprack upp. Med nästan ironisk exakthet såg vädrets makter alltså till att göra det svårskådat just under kamptiden. Ett roligt och nytt inslag i årets kamp var att man kunde rapportera sina arter direkt via Birdlife Sveriges hemsida, och se andra lags rapporteringar (om de rapporterat sina arter under tiden) i realtid. En sammanställning av resultatet finns här... Norsas 82 arter räckte till en inte alltför hedrande 16e-plats. Nu laddar vi om för Tornkampen 2023 som går av stapeln 6 maj.

Daniel Brehmer

Skärmavbild 2022-04-21 kl. 21.03.10.png

FÅ KOLL PÅ VITFÅGLAR, FÖREDRAG 25 APRIL

Måndagen den 25:a april välkomnades strängnäsbon Ulf Gustafsson från Strängnäs Ornitologiska Klubb för föredrag om Vitfåglar. Ulf som har lång erfarenhet och stort kunnande gällande identifiering av vitfåglar lärde oss det mesta att tänka på vid artbestämning av havstrut, gråtrut, silltrut, medelhavstrut och kaspisk trut. Föredraget hölls i samarbete med Studiefrämjandet och deltagare från HOF:s medlemmar samlades i SFR:s stora lokal och via det digitala verktyget Zoom.

Är du också intresserad av föredrag om Vitfåglar? Hör av dig till Maria Barkell via mail hofbirds@gmail.com så kan vi planera in liknande föredrag nästa vår! 

St%C3%B6rre%20hackspett_edited.jpg

HOF-UTFLYKT I SKEDVISKOGARNA 23 APRIL 2022

Lördagen den 23/4-22 samlades 3 st i Köping, 1 st i Skinnskatteberg och 1 st anslöt vid Rysstorget på vägen till Näverkärret. Ledare var Lars Jönsson och Leif Edberg. Det var 2 kvinnor och 3 män.


Vi åkte först till Slåttermossen. Huvudsyftet med utflykten var att spana efter spettar och skogshöns men annat var också välkommet. Det första vi såg och hörde var en dubbeltrast som kom flygandes över mossen. Kort där efter såg och hörde vi också en större hackspett. Det var gott om grönsiskor som klängde i träden under hela utflykten. Innan vid åkte vidare hörde vi också Smålom som flög ovanför träden troligen på väg mot Iresjön för matsök.

Trots soligt väder och inte för kallt så var det ovanligt dåligt med fåglar. Möjligen var vinden en bidragande orsak.

Vi åkte vidare till Sandådalen, Tretjärnsvägen men några omkullfallna träd gjorde att vi inte kunde åka på alla vägar som planerat. Vi gick runt i skogen runt Orrmossen för att se om vi kunde stöta upp någon Tjäder, Orre eller Järpe men såg bara tjäderspillning.


På väg tillbaka stod en Tjädertupp vid Lilla Vålen.


Därefter skildes vi åt efter en skön lördagsförmiddag.

Vid tangenterna: Lasse J.

201121.png

FÅGELBORDSTÄVLINGEN 2021-2022

Fågelbordstävlingen pågår varje år mellan 1 oktober och 31 mars. Varje deltagare räknar fågelarter vid sina fågelbord eller någon av de publika matningar som finns runt om i HOF:s område. Fåglarna som räknas får vara max 5 m från matningsplatsen. Även fåglar som anfaller matningen räknas, t.ex. sparvhök och duvhök. 

Resultat Fågelbordstävling 2021-2022

Sex års Fågelbordstävling

Statestik Fågelbordstävling 2017-2022

Ansvarig för tävlingen är 

Kenneth Nordberg 

hornuggla hona 200522 5_edited_edited.jpg

DIGITAL WORKSHOP - BAND 4/4

Vi hade under måndagen den 4 april en workshop i appen BAND via det digitala verktyget Teams. Vi gick igenom på vilket sätt man kan bli inbjuden till en BAND-grupp, hur man kan söka fram en BAND-grupp och lite allmänt om funktionerna "Home" , "Feed" och notiser. 

Det viktigaste av allt gick vi igenom tillsammans nämligen hur man larmar en fågel via BAND.

Deltagarna fick tillgång till den privata BAND-gruppen "HOF:s BAND-träning" och kunde där själva öva på att larma fåglar med och utan karta samt med och utan bild.

Den 11 april kör vi Digital workshop i Artportalens Checklista och 24 april kör vi Digital workshop i BAND & Artportalens Checklista. 

Vi planerar även in dessa tillfällen till hösten.

Välkomna!

Maria Barkell

Häckning 09.jpg

HOFS UGGLELYSSNING 22-03-19

Lördag kväll, vindstilla, stjärnklart, fullmåne igår, strax över nollgradigt … perfekta förhållanden för

ugglelyssning alltså!


Från Köping begav sig 9 personer iväg 18.00 och möttes upp av 2 till vid andra

stoppet för kvällen. Totalt gjordes 10 stopp på platser där man ”brukar” höra ugglor, men … nej. 

Denna kväll var det, trots fantastiska förutsättningar, tyst på ugglor. Några hörde en kattuggla på stort avstånd, men inte mer än så.

Från Skinnskatteberg åkte 10 personer tillsammans och gjorde total 18 stopp varav 7 gav utdelning. 2 sparvugglor, 1 pärluggla och 6 kattugglor (varav 2 var par) räknades in. Utöver det sågs morkulla på tre ställen dra iväg i månskenet. En lyckad utflykt för de ”nya” som guidades av ”Leif och Leif”.

Både Skinnskattebergsgänget och Köpingsgänget kunde konstatera stor aktivitet på sångsvan på flera ställen. Även tranor hördes .. och någon uppskrämd tofsvipa som beklagade sig en smula.


Vid 22.00 samlades alla vid Stora Vålen för korvgrillning. Mycket mysigt med sprakande glöd, härlig grilldoft och

trevligt sällskap i den vindstilla månbelysta skogen.

Vid 23.00 packade vi ihop och konstaterade att, trots dåligt med ”träffar” av ugglor för Köpingsgänget, fick vi en fantastiskt vacker och härlig kväll.

/Daniel Brehmer

örnräkning 5 mars norsa.jpeg

ÖRNRÄKNINGEN 2022-03-05

Den 5:e mars genomfördes den årliga örnräkningen i Fältstationen Rördrommens regi. Syftet är att få en överblick över hur många örnar som uppehåller sig i 5 län kring Mälaren och Hjälmaren.


Föreningen organiserade räkningen från tornet i Norsa under 2 timmar. Totalt besökte 12 personer örnräkningen. Vi fick totalt 5 observationer av förbiflygande havsörnar. Som mest hade vi tre i luften samtidigt.


Många faktorer spelar in i hur många örnar man kan se. Vädret var bra, men lite dålig vind för flygning. Vi såg inget isfiske. Skräpfisk på isen lockar örn. En död gås eller annat kadaver likaså. Fem örnobsar får ses som ett bra resultat.


Totalt bemannade inventeringen 89 platser. Sammanlagt sågs 155 havsörnar och 5 kungsörnar. Ett resultat lite lägre än förra året, vilket tros bero på vädret.
Förutom örnarna såg vi även tre ormvråkar, grå- och kanadagäss, sånglärka, stare, mindre korsnäbb, gröngöling, storskarv samt en flock gråtrutar.


Text: Staffan Ekelund 

Bild: Tina Nordberg

För mer information om Örnräkningen klicka här...

Köping Kolsva.jpg

STADSKAMPEN 30 JANUARI 2022

På söndagsmorgonen, i strålande sol och kraftfulla nordliga vindar, samlades 5st

medlemmar på Tunadalsparkeringen för att ta del i HOF:s årliga stadskamp. I år

blev vi två lag som kampade, ett från Köping och ett gäng på 4st medlemmar från Kolsva.


Klockan 10.00 gick startskottet för kampen. Det visade sig att det inte bara var en kraftfull motvind till att börja med utan gång och cykelbanorna var såphala att gå på. Trots detta trillade arterna in för båda lagen. Det var talgoxar, blåmesar, kajor, skator och tamduvor. De s k "vanliga arterna" brukar till en början göra så att artlistan byggs på ganska fort. Ju längre kampen fortgick desto svårare blev det att pricka in nya arter på våra listor, men det dök upp domherrar, bergfink, grönfink

och grönsiskor i mängder. I år verkar det vara ett bra år för grönsiskor.


Det fina vädret blev succesivt allt sämre, det mulnade på så när kampen började

lida mot sitt slut hade solen försvunnit men vinden var kvar.


På slutet letade köpingsgänget efter större hackspett i Karlbergsskogen och i

Kolsva letade efter kråkor. När klockan slog 12, så var kampen över och varken

större hackspett i Köping eller kråka i Kolsva kunde noteras i artlistan.


När lagen hade summerat sina listor visade resultatet att Köping hade lyckats få ihop 18st arter och Kolsva hade fått ihop en mindre, 17st arter. Således en väldigt jämn kamp i år.


Trots kraftig blåst och hala gångbanor var deltagarna väldigt nöjda med utflyckten

och promenaden. Nästa år hoppas vi på att fler lag anmäler sig till kampen.


Tack så mycket till alla ni som deltog i årets stadskamp.


Hälsningar från Mikke Brännström.


Artlista Kolsva:

Domherre, talgoxe, korp, tamduva, blåmes, kaja, gulsparv, pilfink, bergfink,

gråsiska, grönfink, grönsiska, större hackspett, nötväcka, koltrast, skata och

gråsparv.

Artlista Köping:

Tamduva, kaja, talgoxe, koltrast, gråsparv, gräsand, sidensvans, grönsiska,

blåmes, nötväcka, gråkråka, skata, domherre, björktrast, grönfink, entita, pilfink

och svartmes.

Tallbit 211221 (5)_edited.jpg

VOF'S ARTRALLY 22-01-22

VOFs årliga artrally gick av stapeln lördag 220122 och fem lag från HOFs område deltog, två från Köping, två från Skinnskatteberg och ett från Kungsör. Ett av Köpingslagen vann på hela 62 arter och vann även skogsklassen med 11 arter. Det andra Köpingslaget körde i år EKO-klassen och promenerade inom Köping. 41 arter fick de ihop. Läs mer här ... och se den totala sammanställningen här ...

Nyårsafton_2021.JPG

NYÅRSSKÅDNING VID NORSA 31/12

HOF:s Nyårsskådning 2021 vid Norsa bjöd på dimma, plus 3 grader och isig backe upp till väderskyddet. Vi hade dock ett riktigt trevligt nyårsfirande med 17 medlemmar. Som brukligt den här årstiden var det flera skådare än fågelarter, som var 12 till antalet. Roligast var den årliga varfågeln.

Självaste tomten hade dröjt kvar i trakten och serverade varm glögg och pepparkakor.

Gott Nytt Skådarår 2022!

Arkiv: Nyheter

REPORTAGE 2021

Här kan du läsa mer om medlemmars berättelser/reportage, i anknytning till t.ex. tävlingar, exkursioner mm inom HOF under 2021. Föregående års berättelser/reportage hittar du under Arkiv.

SOFF-KRYSS

När jag precis hade börjat med fågelskådning förstod jag inte vad som menades med de sk. ”Soff-kryssen”. 


Nu 4 år senare har jag lyckats få tre ”Soff-kryss”. 


Ett ”Soff-kryss” är när man skådar en art som inte än är godkänd som egen art, det är en sk. {Klammer-art}, och efter en viss tid så blir den godkänd av Raritetskommitén (Rk). 


Varför det heter just ”Soff-kryss” borde vara att man ofta sitter i soffan när nyheten kommer (i alla fall har jag gjort det) och när man loggar in i Artportalen.se (eller Apan som den också kallas) så ser man att man fått en till art på sin livslista. 

År 2020 var det stripgås (sedd 2020) och mandarinand (sedd 2017) som blev mina ”Soff-kryss” och i år 2021 blev det gulkindad kricka (januari 2021). 

Det lönar sig med andra ord att skåda även klammer-arter eftersom dem rätt som det är kan komma att bli kryssbara.

Soff-kryss bilder finns i Galleriet, på dagens datum!

Mer om Raritetskommittén och deras kategorisering av fågelarter hittar ni här.

Har ni fått sk. ”Soff-kryss”?

Dela gärna med er till text och bild till:

Maria Barkell, hofbirds@gmail.com

LÖRDAG 5/12 - 2021

Idag åkte jag och Ewa till Vargön, utanför Vänersborg, för att försöka få syn på rubinnäktergalen. När vi klev av bussen och började gå mot den plats där fågeln har uppehållit sig, var det inte svårt att förstå att man började närma sig rätt område. Det gick skådare med tubkikare framför oss och det stod ca 15 skådare på plats redan när vi kom fram. Vi ställde oss på en allmänning i ett villakvarter. Precis när vi kommer fram flyger en liten fågel över oss och sätter sig en buske bara några 10-tal meter ifrån oss, det är RUBINNÄKTERGALEN. Den hoppar ner på marken vid en matning, man har lagt ut mjölmask åt den som "Rubinen" slukar med glädje. Den är inte rädd eller blyg, utan visar upp sig för alla skådare som är där. Kamerorna smattrar från alla håll, tubar och kikare är riktade mot den där lilla juvelen. Fågeln påminner lite grann om en rödhake till färgtäckningen på rygg och sidorna, men den har ett klarrött fält under näbben och strupe. Vid ögat är det svart med ett skarpt vitt ögonbrynstreck och ett lika skarpt vitt streck under ögat. Den är faktiskt lite högbent. Ser man fågeln framifrån ser det nästa ut som en banditmask.


Vid tre tillfällen visade den upp sig för oss. Vid den sista gången hade fågeln först satt sig i en idegran och började SJUNGA innan den hoppade ner till matningen.

Den var härligt att få höra den också. "Rubinen" ger ett piggt och välmående intryck trots att den har hamnat fel mitt i den svenska vintern med snö och kyla. För bild på "rubinen", se här...


En rapport från en härlig och udda observation.

Hälsningar från Mikke och Ewa.

UTFLYKT TILL SPIKSKÄR PÅ EUROBIRDWATCH DAY 2 OKTOBER 2021

Vi startade från Tunadalsparkeringen i Köping kl.08.00 med mulet väder men uppehåll. Det var ganska blåsigt när vi kom på plats men det var 7 tappra deltagare som ändå åkte med. Det var väl inte något idealväder för framför allt rovfåglar denna dag men vi såg 3 Ormvråkar på håll och även 3 Havsörnar som avslutning. Annars var det några flockar av Steglits, sånglärka och sparvar som sjöng för oss. Den grillade korven med tillbehör värmde gott i blåsten innan vi startade återfärden hemåt.

Tack alla som deltog!

Utflyktsledare Lasse Jönsson

MATINGEN I  KARLBERGSSKOGEN

Fredag 8/10 kl. 15.00- 16.00.


Tog mig en promenad efter jobbet till matningen i Karlbergsskogen. På vägen upp till matningen genom bokskogen ser jag en hel del småfågel, kan inte först se vad det är för något. Kikaren avslöjar att det är ett blandat gäng med bofinkar och bergfinkar. Tänker tyst för mig själv att det vore ju kul om bergfinkarna kunde besöka matningen. Väl framme sätter jag mig vid bordet som finns vid matningen. Genast ser jag två ekorrar som tar för sig av frön och nötter. Nötväckor, entitor, talgoxar och blåmesar finns det gott om. Plötsligt sitter en större hackspett på ena svålplattan, den är röd i nacken så jag tolkar det som att det är en hane. Det är verkligen en stilig fågel med sin färgteckning.


Det som är rolig när man sitter där och tittar, är att det rör sig väldigt mycket folk vid matningen. En del går bara förbi men ganska många stannar upp och tittar lite på matningen, en del tittar på informationstavlan och jämför fåglarna man ser med fågelplanschen som sitter där. Några stannar till och växlar några ord om vad det är för fåglar som finns på matningen. Medan jag sitter där och pratar med en man och hans son ser vi den större hackspetten, denna gång en hona, samtidigt kommer en gröngöling flygande förbi och skickar iväg sitt speciella läte genom luften. Precis därefter hörs spillkråkan alldeles bakom oss. Tre stycken olika hackspettar på en gång.


Bakom alla frömatare hör jag hur det prasslar bland löven, reser mig upp och ser ett mindre hav av duvor, räknar till 21st ringduvor. Till slut kommer faktiskt 2st bergfinkar ner på matningen tillsammans med 2st bofinkar. De pickar i sig lite frön innan de ger sig av igen. Medan jag sitter där och tittar på vad som flyger förbi ser jag i ögonvrån att något konstigt händer vid en av talgbollshållarna som har ett grönt skyddsnät kring sig. Där sitter en ekorre på INSIDAN av nätet och plockar för sig av det goda. Jag vet att de är smidiga men vad enkelt ekorren tar sig ut från "den gröna buren" och vidare till svålplattan som den undersöker.


Jag rekommenderar fler att ta sig tid att sätta sig ned och bara observera vad som händer vid fågelmatningen i Karlbergsskogen. Det är rogivande och väldigt roligt att se fåglarna kivas om maten, ekorrarna vet inte hur de ska få med sig allt som serveras till sina vinterförråd och prata med människor som stannar till och undrar vad det är man ser.


Rapport från Mikke Brännström.


Obs! Se forum för mer reportage från matningen.

KUNGSFISKARE BAKOM KÖPINGS MUSEUM

Det har rapporterats och observerats kungfiskare i Köpingsån precis bakom museet. I fredags (17/9) rapporterade Staffan Ekelund att han hade sett 3st kungsfiskare bakom museet. Detta tillfälle att få se "den blå juvelen" på nära håll kunde jag bara inte missa, så både på lördag och idag söndag har jag bosatt mig vid museet. På lördagen var jag själv och hade ett fantastiskt möte med 2st kungsfiskare. Min erfarenhet av kungsfiskare är att det är sällan man kommer dem nära och gör man det flyger de iväg på en gång. Nu hade jag turen med mig och fick se den sitta stilla bara några meter från mig. Idag, söndag, visade jag Daniel Brehmer och Maria Barkell var den hade uppehållit sig dagen innan. Kungsfiskaren visade upp sig även idag. Efter ett par timmars skådande var vi alla nöjda och kamerorna fulla med bilder. Här finns ett smakprov ...

UTFLYKT TILL KVISMAREN 18E SEPTEMBER 2021

EN UNDERBAR FÅGELUPPLEVELSE!

Lördag 18 september arrangerade HOF en utflykt till vackra Kvismaren utanför Örebro. De fem personer som anslöt bjöds på en sprakande fågelupplevelse! Vi började vid Rysjön vid den fina observationsplatsen. Där svepte fyra havsörnar in och skrämde upp några hundra gäss. Efter någon timmas skådande med rödspovar, myrspovar, en synlig vatterall, kärrsnäppor, änder o.s.v., så förflyttade vi oss till den så kallade "gubbhyllan" vid Hammarmaden. Där formligen vällde gäss och tranor in vartefter kvällen gick ... i tusental!!! Utöver detta skådespeleri i fågelmängd så sågs inte mindre än 14 ägretthägrar samtidigt uppflugna i träd. En rödstrupig piplärka hördes flyga över (vi fick hjälp av en skådare på platsen att bestämma denna) och en nattskärra sågs i närheten av obs-platsen. De tre stripgäss som skulle finnas där fick vi dock aldrig syn på.

Utflykten hade en riktig "wow-effekt" och vi lär återkomma till denna fantastiska plats. Bild från gubbhyllan finns här ...

Text: Maria Barkell och Daniel Brehmer

RINGMÄRKNING AV TORNFALK

Två medlemmar i HOF är med och driver ett stort projekt för tornfalkar som är förlagt till bland annat delar av HOFs område. Projektet har pågått sedan slutet av 80-talet och genererat en mycket stabil och talrik population tornfalk i området.

En solig, vindstilla och varm junikväll följde vi med för att ringmärka ungar i två holkar. Det var fem välmående ungar i vardera holk. En mycket trevlig och spännande kväll. För bilder, se här ...

Daniel Brehmer och Maria Barkell

NATTFÅGELLYSSNING 21-06-05

Lördag 5 juni samlades 7 personer för nattfågellyssning. Vädret var vad man kan kalla för perfekt med sol, vindstilla och runt 15 grader. Efter en relativt "tyst" start i Himmeta drog vi oss norrut. Vid Västlandasjön hördes rörsångare och sävsångare samt en ropande kattuggla från andra sidan sjön. Festligt! Färden fortsatte norrut mot Västra Skedvi och skogen norr därom. Vid Laksta hördes en gräshoppsångare alldeles intill vägen som hördes riktigt bra. I "vanlig ordning" satt även en näktergal på den platsen och rördrommen hördes även tuta över Skedvisjön. 

Vidare upp i skogen hörde vi totalt nio nattskärror på olika ställen, hörde ett mycket fint enkelbeckasinspel och några morkullor drog förbi. Dock gick hela kvällen utan en enda vaktel eller kornknarr. Märkligt. Strax efter 01.00 avslutade vi utflykten och drog oss hemåt mot Köping. En mycket trevlig utflykt!

TÄVLINGEN ”VÅRFÅGLAR RUNT KNUTEN” I NORSA

Lördag 8/5 kl 05.00-13.00.

Mikke och jag tillbringade dagen med ett fantastiskt fågelrally. Under ovan timmar fick vi ihop 59 arter vilket vi var mycket nöjda med. Några spännande obsar blev det i form av småspov, mindre strandpipare, brushane och havsörn. Mandarinanden fanns där men gäckade oss, tyvärr. Morgonen var svinkall, med minusgrader, men sedan kom solen fram och då blev det skönt. Den obligatoriska kaffetermosen, med innehåll, bidrog också till att hålla värmen. Även några besökande fågelskådarkollegor bidrog till det fina resultatet så heder till dem. 400 lag deltog i år vilket var rekord. Två lag hade rapporterat pilgrimsfalk varav vi, Team Vingspan, var ett. Tack till våra fina falkar! Nästa år ses vi vid tornet i Norsa och tävlar tillsammans för HOF.

Ewa Thelén

FÅGELBORDSTÄVLINGEN GENOM ÅREN

HOF:s fågelbordstävling har pågått ett antal år nu, ca 7-8 år. Under de senaste 5 åren har jag (Kenneth Nordberg) fört statistik på antal arter och frekvens. Lokalerna för matningen är utspridda i Skinnskattebergs och Köpings kommuner. Det är allt från rena vildmarksmatningar till stadsmatningar och allt däremellan.

Totalt har 59 arter setts genom åren. Av dessa har följande observerats vid endast ett tillfälle: nötkråka, råka, gransångare, gräsand, snösparv, tallbit, tornfalk, dubbeltrast, lappuggla och tjäder. Talgoxe och blåmes har setts vid alla matningar under alla år. Vanliga är också nötväcka, domherre, större hackspett, entita, skata och koltrast som har varit vid minst 80% av alla matningar.

För information om vilka arter som besökt matningarna genom åren och lite statistik över vissa arter, klicka här.

För resultatet av 2021 års tävling, klicka här.

HOF'S UGGLELYSSNINGSKVÄLL 2021

Klockan 18.00 den 20 mars samlades 8 personer i Köping och 10 personer i Skinnskatteberg för avfärd mot våra ugglemarker. Det var vindstilla och fin solnedgång och behagliga 5 grader. Köpingsgruppen började bra med en ropande sparvuggla som dessutom visade upp sig fint för oss. Bingo! Färden fortsatte mot andra marker där vi senare hörde en berguv ropa på lite avstånd. Bingo igen! Efter dessa träffar började vinden och molnigheten att tillta och ugglorna tystnade. 

Skinnskattebergsgänget höll till i Färna Ekopark och fick in kattuggla, sparvuggla, pärluggla och slaguggla innan vädret slog om. Strax efter 21 började det sedan regna lätt varpå vi styrde kosan hemåt. En något kort, men ändå uppskattad utflykt.

Utflyktsledare Daniel Brehmer och Leif Johansson

SOK'S UGGLELYSSNING MED HOF 2021-03-13

Vid Ugglans träd möttes ett gäng förväntansfulla SOK:are en stilla eftermiddag i mars.

I gemensam karavan bar det iväg till Köping där Daniel, Mikke och Ewa från Hedströmsdalens Ornitologiska Förening (HOF) mötte upp oss. Vi delades upp i två grupper den ena fick följa med Daniel, Mikke och Ewa till Köping/Skinnskattebergs ugglemarker och den andra gruppen fick följa med mig, Maria Barkell, till Färna Ekopark. I Färna Ekopark mötte Leif Edberg och Leif Johansson upp oss och resan fortsatte in på små snöbeklädda skogsvägar. Det var magiskt att stå och lyssna på tystnaden. En kattuggla ropade långt bort. Leif Edberg berättade om skogen och vargar som har revir där. Resan fortsatte. Sångsvanar tutade över och kring oss. Mot slutet av resan fick vi äran att lyssna på en hane slaguggla bara några meter ifrån oss. Magiskt.


Därefter fortsatte resan mot Karmansbo där Daniel, Mikke och Ewa mötte upp oss för en sista ugglelyssning, innan hemfärd. Efter en lång slingrig skogsväg kom vårt första stopp. Vi öppnade dörren och steg ut. Där var den, pärlugglan.


Vi som följde med Daniel, Mikke och Eva, ställde kosan till skogarna väster om Kolsva. Vid första stoppet var det fortfarande ljust, så ingen uggla noterades. Men däremot hördes mindre ”flockar” av sångsvan och grågås samt även sjungande sånglärka och orre. Vid nästa stopp och det var nästan mörkt hördes en berguv på avstånd. Intensivt hoande och med en sådan ljudnivå så att även en hörselhandikappad individ kunde njuta. Färden gick vidare på slingrande vägar med omväxlande öppna fält, skog och föryngringsytor (hyggen med andra ord). Nästa stopp gav BINGO!! Ropande hökuggla på håll, pärluggla och kattuggla. Häftig trio att njuta av. Vid nästa anhalt fick vi oss till livs 3, säger 3, pärlugglor. Vilken symfoni! Man kan få ståpäls för mindre. Vi stod nog i 15 minuter och deras ”kuttrande” ljöd oförtrutet över nejden, dvs hygget. Avslutningsvis fick vi ytterligare en pärluggla som hoade och några korta läten från en hona av slaguggla. Summa summarum gav vår kväll 5 olika arter av ugglor, nästan mer än vad våra förväntningar var.


Därefter var det dags att åka hemåt, glada i hågen. Ett stort varmt tack till Maria som ordnade träffen med stöd av trevliga medlemmar ur HOF.

/Maria Barkell och Leif Ekblom

VOF'S ARTRALLY 21-01-23

Den 23 januari genomfördes VOFs årliga artrally. Endast ett lag från Köping, Köping Kingsfishers, deltog detta år. Vi, Mikke Brännström och Daniel Brehmer gav oss ut strax efter 06.00 efter att vi valt att spendera den blåsiga och regniga natten hemma. Starten var planerad till en plats där hökuggla setts frekvent under vintern, där även sparvuggla brukar hålla till. Ingen av dessa ”var hemma”, men som bonus fick vi in Lappuggla på platsen. Bingo! 

När solen steg över horisonten blev det mer fart på fågellivet i skogen och vi prickade in en triss i skogshöns. Järpen som brukar vara lurig hörde snällt av sig på lockande, följt av en tjäderhanne i en tall på en mosse och 20 orrar i ett träd invid vägen. Ett meståg förde med sig både mindre korsnäbb, talltita och tofsmes som brukar vara luriga när man lämnar skogen, men hackspettar var det sämre med.

Några vänliga skådarvänner tipsade oss sedan om några intressanta obsar så vi på Malmön prickade in häger, stjärtmes, gråsiska och grönsiska. Som bonus fick vi syn på havstrut och fiskmås bland gråtrutarna på isen också. Kalas! Sedan gick det trögt på de matningar vi hade satt en del hopp till, men avslutningen på Mikkes matning med både bofink och bergfink klockan 14.59 gav en värdig avslutning på rallyt som inbringade 45 arter.

Vid sammanställningen räckte dessa arter till en 5e plats totalt och seger i den nyinstiftade skosartsklassen. Tack lappugglan och järpen får vi säga!!! 


Daniel Brehmer och Mikke Brännström

Arkiv: Nyheter

REPORTAGE 2020

Här nedan finns reportage från 2020 i form av ett dokument med samlade exkursioner som utfördes 2020.

REPORTAGE

2020-11-16

Utförda exkursioner 2020

Arkiv: Nyheter

HISTORIK OM NORSA

Norsa, Ållesta och Västersörby hage bildar nuvarande Norsa Hagar. Området har sen lång tid tillbaka använts som slåttermark och i senare tid betesmark. Gamla beskrivningar visar på ett mycket fågelrikt område med stora översvämmade områden. På 1970-talet lade man i området upp stora mängder sprängsten från bygget av oljebergrum i närheten. Detta skulle sedan bilda en förlängning av Köpings hamn med piranläggning. Men Köping växte inte som planerat. Istället föreslog kommunen att stenen och upplagen skulle tas bort och området återställas till betad våtmark. I maj 2005 stod området redo för invigning och har sedan dess flitigt använts av såväl närboende som en mängd fåglar. Här finns dokument från den tiden, 5st som måste läsas i ordning.

NORSA 1970 NR1

2020-11-16

Del 1:5

NORSA 1970 NR2

2020-11-16

Del 2:5

NORSA 1970 NR3

2020-11-16

Del 3:5

NORSA 1970 NR4

2020-11-16

Del 4:5

NORSA 1970 NR5

2020-11-16

Del 5:5

Arkiv: Nyheter
bottom of page