Välkommen till Hedströmsdalens Ornitologiska Förening

Hedströmmen1.  Forsärla – Syns ofta längs hela Hedströmmen

2.  Vitryggig hackspett -Häckade nära Karmansbo
1981.

3.  Kungsfiskare- Ses då och då i nedre delen av ån.

4.  Vår- och höststräck – Vid utloppet nära
Mälaren i Barkaröviken.

HOF

för dig som är intresserad av fåglar. Föreningen är verksam inom Skinnskattebergs,
Köpings och Kungsörs kommuner.

Vi anordnar varje år ett antal utflykter, både ute och inne för medlemmarna, där även övriga är välkomna.

Föreningen driver också ett antal projekt, se under projekt ovan.

Medlem blir du om du betalar in medlemsavgiften, 100 kr och 30 kr för familjemedlem, på bankgiro 632-4214.
Glöm inte
 att ange namn och adress.

Nyårsafton i Norsa

Ett stort glatt gäng glöggade ut det gångna gamla året vid Norsa. Det är trevligt att så många ställer upp varje nyårsafton. Idag var vi 23 HOF:are som önskade varandra ett bra skådarår 2020.

Dagen till ära fick vi uppleva den soligaste nyårsafton i Norsa någonsin. Någon vinterkänsla infann sig inte i det milda vädret. Följande arter sågs:

Björktrast, 2 havsörnar, kråka, kaja, gröngöling, 12-14 storskrakar, tamduva, gråtrut, grågås, gräsand, sångsvan, varfågel, grönsiska, fjällvråk, domherre, kanadagås, korp.

Vi från styrelsen önskar alla medlemmar en fortsatt trevlig nyårsafton.

Fågelbordstävlingen 2019-2020

Nu finns aktuell ställning i tävlingen inlagd, klicka på länken i fliken.

Uppdaterad 2020-01-18