Välkommen till Hedströmsdalens Ornitologiska Förening

Hedströmmen1.  Forsärla – Syns ofta längs hela Hedströmmen

2.  Vitryggig hackspett -Häckade nära Karmansbo
1981.

3.  Kungsfiskare- Ses regelbundet längs hela ån.

4.  Vår- och höststräck – Vid utloppet nära
Mälaren i Barkaröviken.

HOF

för dig som är intresserad av fåglar. Föreningen är verksam inom Skinnskattebergs,
Köpings och Kungsörs kommuner.

Vi anordnar varje år ett antal utflykter, både ute och inne för medlemmarna, där även övriga är välkomna.

Föreningen driver också ett antal projekt, se under projekt ovan.

Medlem blir du om du betalar in medlemsavgiften, 100 kr och 30 kr för familjemedlem, på bankgiro 632-4214. Nu finns också ett Swish-nummer 1230753335.

OBS! Medlemsmötet 18/11 är inställt.