Kungsfiskare 2 ny storlek.jpg

VÄLKOMMEN TILL
HEDSTRÖMSDALENS 
ORNITOLOGISKA FÖRENING

 

STARTSIDA

Föreningen är verksam inom Skinnskattebergs, Köpings och Kungsörs kommuner.

Vi finns för dig som är intresserad av fåglar och allt som har med fågellivet att göra.

Foto kungsfiskare: Daniel Brehmer

Hemsidan senast uppdaterad:

2021-06-14

 
HOF logga.png

SENASTE NYTT

2021-06-13

Här meddelas det som är aktuellt inom föreningen i närtid.

- OX2 heter det företag som vill förlägga en vindkraftspark i området kring Tretjärnsberget. HOF är STARKT EMOT detta förslag. OX2 framlade vid ett informationsmöte att HOF var positivt inställda till något, och framförde det som om det var att etablera en park vid Tretjärnsberget. Så är det INTE. HOF föreslår att man förlägger vindkraftverk utmed större vägar.

- HOF (och Köpings kommun) är med i Länsstyrelsens pågående arbete för reservatsbildning av Gunnarbovallen i Odensvi.

VARMT VÄLKOMMEN TILL HOF!

HOF logga.png

VI BEDRIVER VÅRA AKTIVITETER I SAMARBETE MED STUDIEFRÄMJANDET!

Studiefrämjandet.png