Välkommen till Hedströmsdalens Ornitologiska Förening

Hedströmmen1.  Forsärla – Syns ofta längs hela Hedströmmen

2.  Vitryggig hackspett –
Häckade nära Karmansbo
1981

3.  Kungsfiskare- Ses då och då i nedre delen av ån

4.  Vår- och höststräck – Vid utloppet nära
Mälaren i Barkaröviken

HOF

för dig som är intresserad av fåglar. Föreningen är verksam inom Skinnskattebergs,
Köpings och Kungsörs kommuner.

Vi anordnar varje år ett antal utflykter, både ute och inne för medlemmarna, där även övriga är välkomna.

Föreningen driver också ett antal projekt, se under projekt ovan.

 

Medlem blir du om du betalar in medlemsavgiften, 100 kr och 30 kr för familjemedlem, på bankgiro 632-4214.
Glöm inte
 att ange namn och adress.

 

Vårprogrammet 2019

Redan nu finns vårprogrammet till beskådande och hittas under fliken program. Ta fram kalendern och planera in alla aktiviteter. OBS! Ny programpunkt har tillkommit, Örnräkning den 2/3.

OBS!

Under fliken Aktuellt finns en skrift om Norsa skriven av Arne Eklöw år 1970. Den är mycket läsvärd.

OBS! Fågelbordstävlingen

Fågelbordstävlingen startar redan den 1/11 2018 och pågår till 28/2 2019. Du som är intresserad av att vara med kan mejla intresse till pkenneth.nordberg@gmail.com.

Nu finns aktuell ställning 2019-01-14 under fliken ”Tävlingar”.

Matning i Karlbergskogen

Den 2/10 satte några av våra medlemmar upp en fågelmatningsstation i Karlbergskogen för våra bevingade vänner. Den är placerad vid den öppna platsen där Markörvägen går in, ca 100 m från Ruddammen.  Gör gärna ett besök och berätta om vad som sig tilldrar via Facebook eller något annat socialt medium. Du kan också klicka på fliken ovan och se vad som händer.

OBS! Fototävling

Nu finns resultatet av december månads bilder utlagt. Kolla under fliken ”Fototävling”. 

Fototävlingen är avslutad.