Välkommen till Hedströmsdalens Ornitologiska Förening

Hedströmmen1.  Forsärla – Syns ofta längs hela Hedströmmen

2.  Vitryggig hackspett -Häckade nära Karmansbo
1981.

3.  Kungsfiskare- Ses då och då i nedre delen av ån.

4.  Vår- och höststräck – Vid utloppet nära
Mälaren i Barkaröviken.

HOF

för dig som är intresserad av fåglar. Föreningen är verksam inom Skinnskattebergs,
Köpings och Kungsörs kommuner.

Vi anordnar varje år ett antal utflykter, både ute och inne för medlemmarna, där även övriga är välkomna.

Föreningen driver också ett antal projekt, se under projekt ovan.

Medlem blir du om du betalar in medlemsavgiften, 100 kr och 30 kr för familjemedlem, på bankgiro 632-4214. Nu finns också ett Swish-nummer 1230753335.
Glöm inte
 att ange namn och adress.

Viktig information om Covid-19 influensan (Corona) till medlemmar i Hedströmsdalens Ornitologiska Förening

Covid-19 Influensan (Corona) fortsätter sin spridning i Sverige och övriga Europa. Därför ska vi i HOF som de flesta andra föreningar följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och ställa in aktiviteter där människor samlas. Detta för att försöka minska smittspridningen.

Därför har styrelsen den 18 mars 2020 beslutat:

Att skjuta på årsmötet på obestämd tid, vilket medför att innevarande styrelses mandattid fortsätter tills 2020 års årsmöte kan hållas.

Att ställa in alla aktiviteter på vårprogrammet i första hand till och med den 30 april 2020.

Vi följer utvecklingen varje dag och kommer att meddela medlemmarna om vi måste förlänga uppehållet ytterligare.

Viktigt att du följer fortlöpande information från styrelsen på föreningens hemsida: www.alcedoattis.se eller på vår Facebook: Hedströmsdalens Ornitologiska Förening.

Om du inte har tillgång till internet för fortlöpande information går det bra att ringa till:

Tina Nordberg 070–3031610

Staffan Ekelund 070–1699727.

Hoppas att alla medlemmar tar det här på fullt allvar, var rädda om er och ta hand om varandra.

Styrelsen för Hedströmsdalens Ornitologiska Förening.