Välkommen till Hedströmsdalens Ornitologiska Förening

Hedströmmen1.  Forsärla – Syns ofta längs hela Hedströmmen

2.  Vitryggig hackspett –
Häckade nära Karmansbo
1981

3.  Kungsfiskare- Ses då och då i nedre delen av ån

4.  Vår- och höststräck – Vid utloppet nära
Mälaren i Barkaröviken

HOF

för dig som är intresserad av fåglar. Föreningen är verksam inom Skinnskattebergs,
Köpings och Kungsörs kommuner.

Vi anordnar varje år ett antal utflykter för medlemmarna, där även övriga är välkomna.

Föreningen driver också ett antal projekt, se under projekt ovan.

 

Medlem blir du om du betalar in medlemsavgiften, 100 kr och 30 kr för familjemedlem, på bankgiro 632-4214.
Glöm inte
 att ange namn och adress.

 

Ölandresa i höst

Under fliken ”Program” kan du läsa om den planerade resan.

OBS!

Styrelsen efterlyser aktuella medlemsuppgifter, var vänlig meddela kassören om du har ny adress, ändrat telefonnummer har skaffat eller har ny mailadress. Skicka till lars.joensson@koping.net eller tel. 070-6477153.

OBS! Fototävling

Nu finns bidragen till Fototävling 2018, mars månad, även resultatet från februari månads omröstning. Kolla under fliken ”Fototävling”. Här finns bestämmelser och röstningsförfarande.

OBS!      Fågelbordstävlingen avgjord

Se resultatet under fliken ”Tävlingar”.