Välkommen till Hedströmsdalens Ornitologiska Förening

Hedströmmen1.  Forsärla – Syns ofta längs hela Hedströmmen

2.  Vitryggig hackspett –
Häckade nära Karmansbo
1981

3.  Kungsfiskare- Ses då och då i nedre delen av ån

4.  Vår- och höststräck – Vid utloppet nära
Mälaren i Barkaröviken

HOF

för dig som är intresserad av fåglar. Föreningen är verksam inom Skinnskattebergs,
Köpings och Kungsörs kommuner.

Vi anordnar varje år ett antal utflykter, både ute och inne för medlemmarna, där även övriga är välkomna.

Föreningen driver också ett antal projekt, se under projekt ovan.

Medlem blir du om du betalar in medlemsavgiften, 100 kr och 30 kr för familjemedlem, på bankgiro 632-4214.
Glöm inte
 att ange namn och adress.

OBS! Medlemsmöte torsdagen 14/11 kl. 18:30 i Kompetenscenter, Glasgatan 20

På programmet:

– Backsvalorna

– Matningen i Karlbergsskogen

– Rotsjön, avverkningshot i känslig biotop.

– Pilgrimsfalkarna

– Fågelbordskampen

– En enklare redovisning av projekten

– Klubbtröja

– Bildvisning

Vi har fått förslag från en medlem att vi ska ha föreningströjor, styrelsen har tagit fram ett förslag som ska presenteras på medlemsmötet.

Vi har en provtröja att visa och om vi enas kommer vi att ta upp beställningar på plats.

Hjärtligt välkomna önskar styrelsen

Fågelbordstävlingen 2019-2020

Nu finns aktuell ställning i tävlingen inlagd, klicka på länken i fliken.

Två nya reportage finns under fliken reportage, läs vad som hänt.