Välkommen till Hedströmsdalens Ornitologiska Förening

Hedströmmen1.  Forsärla – Syns ofta längs hela Hedströmmen

2.  Vitryggig hackspett –
Häckade nära Karmansbo
1981

3.  Kungsfiskare- Ses då och då i nedre delen av ån

4.  Vår- och höststräck – Vid utloppet nära
Mälaren i Barkaröviken

HOF

för dig som är intresserad av fåglar. Föreningen är verksam inom Skinnskattebergs,
Köpings och Kungsörs kommuner.

Vi anordnar varje år ett antal utflykter för medlemmarna, där även övriga är välkomna.

Föreningen driver också ett antal projekt, se under projekt ovan.

 

Medlem blir du om du betalar in medlemsavgiften, 100 kr och 30 kr för familjemedlem, på bankgiro 632-4214.
Glöm inte
 att ange namn och adress.

 

OBS!

Styrelsen efterlyser aktuella medlemsuppgifter, var vänlig meddela kassören om du har ny adress, ändrat telefonnummer har skaffat eller har ny mailadress. Skicka till lars.joensson@koping.net eller tel. 070-6477153.

OBS!

Det finns en ny flik i sidhuvudet som heter ”Statens vilt” , där du kan läsa om hur man förfar om man hittar någon speciell fågel ringmärkt eller död fågel.

OBS!

Nybörjarkurs startar måndagen den 27 november.

Anmälan sker till Tina Nordberg   SMS 070-3031610 eller

mail:   tina_nordberg@hotmail.com.

OBS!      Dags för fågelbordstävlingen

Fågelbordstävlingen äger rum mellan 15/11  2017 – 28/2   2018. Om du vill vara med så kan

du anmäla dig till Kenneth Nordberg på mail:  pkenneth.nordberg@gmail.com senast den 14/11.

Uppge var matningen är belägen och det handlar om att rapportera totala antal arter som ses.

Uppdatering sker ca var 14:e dag.