Välkommen till Hedströmsdalens Ornitologiska Förening

Hedströmmen1.  Forsärla – Syns ofta längs hela Hedströmmen

2.  Vitryggig hackspett –
Häckade nära Karmansbo
1981

3.  Kungsfiskare- Ses då och då i nedre delen av ån

4.  Vår- och höststräck – Vid utloppet nära
Mälaren i Barkaröviken

HOF

för dig som är intresserad av fåglar. Föreningen är verksam inom Skinnskattebergs,
Köpings och Kungsörs kommuner.

Vi anordnar varje år ett antal utflykter, både ute och inne för medlemmarna, där även övriga är välkomna.

Föreningen driver också ett antal projekt, se under projekt ovan.

 

Medlem blir du om du betalar in medlemsavgiften, 100 kr och 30 kr för familjemedlem, på bankgiro 632-4214.
Glöm inte
 att ange namn och adress.

 

OBS!

Vi har nu fått tillgång till samtliga ”våra”
pilgrimsfalkars uppgifter från Naturhistoriska
Riksmuséet. Om någon lyckas fota ringar kan
detta mejlas till staffan.ekelund@koping.se

Vårprogrammet 2019

OBS!

Nästa programpunkt är nattfågellyssning lördagen den 1 juni.

Fågeltornskampen 2019

Norsa kom i år på 3:e plats i landet, ett kort reportage finns under fliken Tävlingar/Fågeltornskampen.