Välkommen till Hedströmsdalens Ornitologiska Förening

Hedströmmen1.  Forsärla – Syns ofta längs hela Hedströmmen

2.  Vitryggig hackspett –
Häckade nära Karmansbo
1981

3.  Kungsfiskare- Ses då och då i nedre delen av ån

4.  Vår- och höststräck – Vid utloppet nära
Mälaren i Barkaröviken

HOF

för dig som är intresserad av fåglar. Föreningen är verksam inom Skinnskattebergs,
Köpings och Kungsörs kommuner.

Vi anordnar varje år ett antal utflykter, både ute och inne för medlemmarna, där även övriga är välkomna.

Föreningen driver också ett antal projekt, se under projekt ovan.

Medlem blir du om du betalar in medlemsavgiften, 100 kr och 30 kr för familjemedlem, på bankgiro 632-4214.
Glöm inte
 att ange namn och adress.

Fågelbordstävlingen 2019-2020

Rekordtidig start för fågelbordstävlingen.

Många medlemmar har konstaterat att våra vintergäster redan sitter och knackar på för att bli utspisade. Därför startar den redan 1 oktober. Anmäl till Kenneth Nordberg e-mail pkenneth.nordberg@gmail.com om du vill vara med.

Två nya reportage finns under fliken reportage, läs vad som hänt.