Välkommen till Hedströmsdalens Ornitologiska Förening

Hedströmmen1.  Forsärla – Syns ofta längs hela Hedströmmen

2.  Vitryggig hackspett –
Häckade nära Karmansbo
1981

3.  Kungsfiskare- Ses då och då i nedre delen av ån

4.  Vår- och höststräck – Vid utloppet nära
Mälaren i Barkaröviken

HOF

för dig som är intresserad av fåglar. Föreningen är verksam inom Skinnskattebergs,
Köpings och Kungsörs kommuner.

Vi anordnar varje år ett antal utflykter för medlemmarna, där även övriga är välkomna.

Föreningen driver också ett antal projekt, se under projekt ovan.

 

Medlem blir du om du betalar in medlemsavgiften, 100 kr och 30 kr för familjemedlem, på bankgiro 632-4214.
Glöm inte
 att ange namn och adress.

 

OBS! Fototävling

Nu finns bidragen till Fototävling 2018, augusti månad för röstning. Kolla under fliken ”Fototävling”. Här finns bestämmelser och röstningsförfarande.

Även omröstningen till juli månads tävling finns utlagd.

OBS! Höstprogrammet finns nu på hemsidan under 

fliken Program.      Klicka på länken

Styrelsen önskar alla medlemmar en trevlig sommar!!!!

Nästa programpunkt är utflykt till Oset/Rynningeviken  den 11 augusti